Як ввести в ТОВ засновника.

Склад засновників в процесі діяльності компанії може змінюватися. Відповідно до статті 19 ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», рішення про вступ засновника приймається учасниками товариства на зборах. Щоб не нарватися на штрафи, ви повинні правильно оформити цю операцію.
Інструкція
1
В першу чергу отримаєте від людини заяву з проханням прийняти його до складу засновників товариства. Оформляється воно на ім'я директора компанії. Заява може бути такого змісту: «На підставі статті 19 Федерального закону« Про товариства з обмеженою відповідальністю »і на підставі цього Статуту заявляю про прийняття мене в учасники Товариства в (найменування організації) за допомогою внесення вкладу в розмірі (сума) грошовими коштами протягом 6 місяців з моменту прийняття рішення зборами учасників про збільшення статутного капіталу Товариства ».
2
Якщо учасник є фізичною особою, попросіть надати його паспорт, а також ІПН (якщо воно є). Коли вступає - юридична особа, він повинен підготувати свідоцтво про присвоєння ОГРН, ІПН, КПП та юридичну адресу.
3
Після цього проведіть збори учасників товариства. Розгляньте наступні питання: - прийняття і схвалення заяви від нового засновника; - визначення номінальної вартості та частки учасника в суспільстві; - збільшення статутного капіталу; - зміна Статуту товариства.
4
Результати проведення зборів оформите в протоколі. Вкажіть дані нового засновника товариства (П.І.Б., паспортні дані та місце проживання), розмір частки в статутному капіталі та її номінальну вартість.
5
Внесіть зміни до Статуту товариства. Складіть його в подвійному екземплярі, підпишіть у генерального директора та заявника.
6
Заповніть наступні заяви: - №Р13001 (про збільшення статутного капіталу); - №Р14001 (про введення нового учасника). Завірте їх у нотаріуса.
7
У будь-якому відділенні Ощадбанку оплатіть державне мито за внесення змін до державного реєстру. Квитанцію збережіть, так як вам потрібно буде надати її до податкової інспекції.
8
повідомити податкові органи про зміну Статуту і внесіть зміни в державний реєстр. Для цього зберіть пакет наступних документів: - заява від засновника про прийняття його до складу учасників товариства; - протокол зборів учасників товариства; - свідоцтво про постановку на облік в ФНС і присвоєння ОГРН; - прибутковий касовий ордер, що підтверджує внесення вкладу від нового засновника; - паспортні дані засновника; - виписка з ЕГРЮЛ; - квитанція про сплату держмита; - Статут товариства в новій редакції; - заява за формою №Р13001 і №Р14001. Подайте пакет документів до реєструючого органу.