Як знайти синус, знаючи кут. Як знайти значення синуса кута.

Однією з фундаментальних основ точних наук є поняття про тригонометричні функції. Вони визначають прості відносини між сторонами прямокутного трикутника. До родини даних функцій відноситься синус. Знайти його, знаючи кут, можна великою кількістю способів, що включають експериментальні, обчислювальні методи, а також використання довідкової інформації.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - комп'ютер;
  • - електронні таблиці;
  • - таблиці Брадіса;
  • - папір;
  • - олівець.
Інструкція
1
Використовуйте калькулятор з функцією обчислення синуса для отримання потрібних значень на підставі знання кута. Подібний функціонал сьогодні мають навіть найпростіші пристрої. При цьому обчислення проводяться з дуже високим ступенем точності (як правило, до восьми і більше знаків після коми).
2
Застосуйте програмне забезпечення, яке представляє собою середовище для роботи з електронними таблицями, запущене на персональному комп'ютері. Прикладами подібних додатків є Microsoft Office Excel і OpenOffice.org Calc. Введіть у будь-яку клітинку формулу, що складається з виклику функції обчислення синуса з потрібним аргументом. Натисніть Enter. В осередку відобразиться шукана величина. Перевагою електронних таблиць є можливість швидкого розрахунку значень функцій для великого набору аргументів.
3
Дізнайтеся наближене значення синуса кута з таблиць Брадіса, якщо вони є в наявності. Їх недоліком є точність значень, обмежена чотирма знаками після коми.
4
Знайдіть наближене значення синуса кута, зробивши геометричні побудови. На аркуші паперу Вичертите відрізок. За допомогою транспортира відкладіть від нього кут, синус якого необхідно знайти. Накресліть ще один відрізок, що перетинає перший в деякій точці. Перпендикулярно першому ж відрізку проведіть пряму лінію, що перетинає два вже існуючих відрізка. Вийде прямокутний трикутник. Виміряйте довжину його гіпотенузи і катета, протилежного кутку, побудованому за допомогою транспортира. Розділіть друге значення на перше. Це і буде шукана величина.
5
Розрахуйте синус кута, використовуючи розкладання в ряд Тейлора. Якщо значення кута представлено в градусах, переведіть його в радіани. Використовуйте формулу виду: sin (х) = х - (х ^ 3)/3! + (Х ^ 5)/5! - (Х ^ 7)/7! + (Х ^ 9)/9! - ... Для підвищення швидкості розрахунків записуйте поточне значення чисельника і знаменника останнього члена ряду, виробляючи обчислення наступного значення на основі попереднього. Збільшуйте довжину ряду для отримання більш точної величини.