Як перевести у відсотки.

Відсоток - це відносна одиниця виміру, яка виражає величину деякої частки загального цілого по перевірки числом 100. Величина, записана в форматі дроби теж показує відношення частки (чисельника) до цілого (знаменника). Це дозволяє будь-яке число перевести у відсотки, склавши пропорцію, будь воно представлено у вигляді натурального числа, звичайної або десяткового дробу.
Інструкція
1
Для перекладу у відсотки числа, записаного в форматі звичайного дробу, складіть пропорцію - прирівняти її до іншої звичайного дробу, в чисельнику якого повинно стояти шукану кількість відсотків, а в знаменнику - 100%. Якщо позначити чисельник вихідної дробу як змінну a, знаменник - як змінну b, а шукане число - як x, пропорцію можна записати так: a/b = x/100.
2
Виразіть невідому змінну з отриманого на попередньому кроці рівності через інші його члени - перетворіть тотожність таким чином, щоб у лівій частині залишилося тільки шукане число x. У правій частині повинна бути вихідна дріб, збільшена в сто разів: x = 100 * a/b.
3
В отримане в загальному вигляді рішення підставте значення змінних (чисельника і знаменника вихідної дробу) і розрахуйте результат. Якщо звичайна дріб записана в змішаному форматі, перед початком обчислень помножте її цілу частину на знаменник дробової і додайте отриману величину до чисельника. Наприклад, дроби 4/15 відповідає приблизно 100 * 4/15? 26,67%. Для змішаних і неправильних звичайних дробів результат завжди буде більше 100%. Наприклад, 2 7/25 - це 100 * (2 * 25 + 7)/25 = 100 * 57/25 = 228%.
4
Для перекладу у відсотки числа, записаного в форматі десяткового дробу, можна скласти пропорцію, як і в першому кроці. У лівій її частині повинна бути десяткова дріб, перетворена в формат звичайної. Для такої трансформації в чисельник поставте вихідне число, з якої вилучена десяткова кома, а в знаменник - одиницю з кількістю нулів, рівною кількості цифр після коми в вихідному числі. Подальші дії з пропорцією описані вище.
5
Якщо хід рішення наводити не потрібно, для перекладу десяткового дробу у відсотки просто перенесіть кому на два розряду вправо. Наприклад, число 0,782 в процентному вираженні можна записати як 78,2%.
6
З натуральним числом все ще простіше - для представлення його в процентах просто допишіть праворуч два нуля. Наприклад, число 4 відповідає 400%.