Як на сайт додати текст.

Наповнення сайту вмістом включає в себе в тому числі і додавання на нього нових текстів і їх фрагментів. Текстові матеріали можна поміщати на окремі сторінки, а також включати до складу вже існуючих. В обох випадках вони можуть бути оформлені в різних стилях за допомогою тегів.
Інструкція
1
Прийміть рішення про те, чи повинні абзаци тексту відділятися один від одного порожніми рядками. Якщо так, перед кожним з них помістіть тег

, а якщо ні - тег. Врахуйте, що якщо в HTML-файлі просто почати фразу з нового рядка, не використовуючи ні один з цих тегів, при відображенні в браузері такі переноси будуть ігноруватися.

2
Фрагменти тексту можна виділяти курсивом і жирним шрифтом. У першому випадку перед початком фрагмента помістіть тег , а в другому - тег . Наприкінці фрагмента помістіть такий же тег, але зі знаком/перед буквою, наприклад:. Дані ефекти можна комбінувати, наприклад, так: курсив напівжирний курсив просто напівжирний. У нових специфікаціях мови HTML передбачені також теги для перекресленого тексту і - для підкресленого. Їх також можна комбінувати з перерахованими вище, але вони можуть ігноруватися старими браузерами. Перегляду доданого вами тексту це не завадить, але відповідні фрагменти не відображатимуться підкресленими або перекресленими.
3
Також фрагменти тексту можна виділяти кольором і розміром. Для цього використовуйте тег . Передайте йому змінні size і color (окремо або одночасно), наприклад: . Тут +2 - це кількість пунктів, на яке слід збільшити шрифт щодо встановленого в браузері за замовчуванням. Значення змінної size може бути і негативним, наприклад, якщо воно дорівнює -1, шрифт зменшиться на один пункт щодо встановленого за замовчуванням. Значення ж змінної color складається з трьох двухразрядного шістнадцяткових чисел. Перше з них задає інтенсивність червоної складової кольору, другий - зеленої, а третє - синьою. Таким чином, якщо ця змінна має значення 00ff00, то колір вийде яскраво-зеленим. Наприкінці виділеного фрагмента скасуйте дійстві тега: . Розмір і колір символів знову стануть встановленими за замовчуванням.
4
Щоб браузер перестав ігнорувати переноси рядків, а також перестав перетворювати кілька пробілів в один, використовуйте тег
. Наприкінці фрагмента, виділеного таким чином, помістіть тег 
. Даний прийом може бути використаний для розміщення на сайтах віршів, а також фрагментів вихідних кодів програм на різних мовах програмування.
Зверніть увагу
Не розміщуйте на сайт тексти, що порушують права на інтелектуальну власність, а також суперечать законодавству.