Як по струму розрахувати потужність. Як знайти мощностьпостоянного струму.

Електрична потужність - фізична величина, що визначає швидкість перетворення електричної енергії. Потужність вимірюється у ВАТ (Вт) і залежно від розглянутої роботи змінного або постійного струму може бути визначена за відповідними правилами.
Інструкція
1
Відомо, що струм силою в 1 А при напрузі в електричній мережі 1 В видає потужність в 1 Вт Але дане співвідношення можна використовувати для знаходження потужності лише при постійних значеннях різниці потенціалів і сили струму. Тобто при визначенні потужності (Р) в мережі постійного струму. Для цього використовуйте одну з наступних формул, залежно від заданих в задачі параметрів: Р = I * U, Р = I? * R, де I - значення постійного струму, U - напруга, R - опір.
2
Однак найчастіше потрібно визначити потужність в змінному електричному полі, в ланцюгах синусоїдального струму. При цьому за повну потужність контуру приймають добуток значень струму і напруги при обліку фазового зсуву між цими величинами, тобто реактивні та активні складові потужності, а також коефіцієнт потужності.
3
Знайдіть активну потужність змінного поля. Для цього, крім значення струму, необхідно знати опір (R) розглянутої ланцюга. Підставте задані значення в формулу Ра = I? * R і обчисліть значення. Якщо в електричному ланцюзі є кілька її окремих частин (резисторів), визначте активну потужність для кожної з них. Складіть знайдені значення активних потужностей всього ланцюга.
4
Обчисліть реактивну потужність ланцюга змінного струму. Вона приблизно описує процеси перетворення енергії в полях индуктивностей і ємностей. Причому реактивна потужність активно-індуктивного навантаження елемента є позитивною величиною і, навпаки, негативною - при активно-ємнісному характері навантаження. Це означає, що за наявності в ланцюзі котушки індуктивності її реактивна потужність матиме позитивний знак, а потужність ємнісного конденсатора - негативний. Для обчислення реактивної потужності елемента індуктивності (РЛ) або конденсатора (Рс) використовуйте ту ж формулу Р = I? * R, де R - опір конкретного елемента. Послідовно обчисліть потужності для кожного елемента. Визначте загальну реактивну потужність ланцюга. Складіть знайдені значення, при цьому враховуйте знак реактивної потужності конденсатора: Рр = Рл1 + Рл2 - Рс.
5
Визначте повну потужність ланцюга змінного струму. Вона пов'язана з активної та реактивної потужності наступним співвідношенням: S =? (Ра? + Рр?). Підставте у формулу знайдені значення потужностей і обчисліть остаточний результат.
Уявіть таку ситуацію: купили ви новий жорсткий диск або відеокарту, підключили пристрій і включили комп'ютер. А комп'ютер не включається. На це може впливати кілька факторів, один з яких - брак потужності блоку живлення (БП). Він просто не потягнув нову відеокарту і не дозволив включити ПК, щоб не перегоріти самому. А проблема в тому, що не був розрахований потужність.
Інструкція
1
Справа в тому, що на сучасних БП встановлений датчик вихідної потужності, який і не дасть вам включити ПК, якщо БП не впорається з потужністю навантаження. А адже БП може і згоріти, якщо потужність, споживана навантаженням, буде багато більше тієї потужності, на яку розрахований БП. Щоб таких ексцесів не траплялося, розраховуйте потужність навантаження і зіставляйте її з потужністю, яку витримує БП.
2
Потужність - це фізична величина, яка характеризує віддану або отриману об'єктом енергію в одиницю часу. Буває потужність виділяється (вихідний) і поглинається (вхідний). Як і енергія, потужність буває різних видів: механічна, акустична, теплова, електрична, електромагнітна і так далі.
3
З того ж курсу фізики ми знаємо, що потужність P (Вт) для схеми з постійним струмом прямо пропорційна значенню напруги U (В), а також силі струму I (А) на ділянці кола: P = I * U . Ця формула може бути використана не тільки для розрахунку споживаної пристроєм потужності, але і для розрахунку вихідної потужності БП і для розрахунку теплової потужності.
4
Теплова потужність (нагрівання), яка виділяється на одному з елементів схеми живлення, буде також прямо пропорційна силі проходить крізь усі споживачі струму. Думаю, не варто пояснювати, чому сумарна потужність всіх елементів комп'ютера не повинна перевищувати максимальну вихідну потужність БП.
5
Також хочеться відзначити, що система нерівномірно споживає потужність. Піки потужності система зазвичай відчуває при включенні ПК або якогось окремого пристрою, включення сервоприводів, збільшення обчислювального навантаження і так далі. Для пристроїв, що відрізняються великим споживанням енергії, виробники зазвичай вказують значення пікової потужності.
6
Таким чином, щоб у нас не згорів блок живлення, потрібно хоча б грубо прикинути значення максимальної споживаної потужності навантаження, склавши значення потужності всіх пристроїв, підключених в даний момент до БП і зіставити отриманий результат з максимальною потужністю самого БП. А сумарна потужність пристроїв визначається за формулою: P = p (1) + p (2) + p (3) + ... + p (i).