Як скласти план наукової роботи.

Перед початком написання наукової статті, монографії або дисертації необхідно скласти план майбутнього дослідження. Це дозволить вам систематизувати та спростити роботу над обраною темою.
Інструкція
1
Дізнайтеся вимоги, пропоновані до роботи. Так вам буде простіше скласти її план. Наприклад, важливо знати обсяг тексту, який потрібно буде підготувати. При публікації статей кожен науковий журнал висуває свої вимоги. Деяким виданням необхідний анонс англійською мовою, що також необхідно враховувати.
2
При написанні дисертації скористайтеся методичними рекомендаціями, які регулярно публікує Вища Атестаційна Комісія (ВАК) на своєму офіційному сайті.
3
Складіть план основної частини роботи після того, як ознайомитеся з темою. Для великої роботи - монографії, дисертації - найбільше підходить розподіл матеріалу на 3-5 глав або частин. Так читачеві буде легше структурувати і сприймати текст. У статті, особливо довгою, також бажано виділити кілька підзаголовків. Кожна глава або частина роботи повинна починатися з короткого вступу. Потім слід описати хід дослідження, при необхідності - полеміку з іншими авторами, а завершити текст потрібно короткими висновками.
4
Зробіть план вступу і висновку. Це актуально насамперед для об'ємних робіт. У вступі опишіть об'єкт і предмет дослідження, поставте основні наукові питання. Потім опишіть історію вивчення теми, тобто які вчені раніше працювали над подібною проблемою і з якими результатами. Далі в плані один з розділів слід присвятити використовуваним методам. В кінці введення потрібно сказати декілька слів про актуальність дослідження - наскільки воно необхідне в сучасній науці та економіці, які завдання можна вирішити, відповівши на поставлені вами запитання. У висновку також слід виділити основні моменти дослідження і отримані висновки. Окремим пунктом плану слід вказати перспективи подальших досліджень, тобто те, що ще можна зробити для дозволу поставлених вами питань.
5
Будьте готові до того, що складений вами план буде змінюватися по ходу дослідження. Це нормально, так як в процесі наукової діяльності ваші уявлення про предмет дослідження можуть змінюватися.