Як вибрати стратегію організації.

Компанії розробляють різні види стратегій: корпоративну, для бізнес-одиниці, глобальну, політичну і т.д. На кожному рівні вирішуються відповідні завдання. Для прикладу можна розібрати малий бізнес - у ньому менше 500 співробітників.
Інструкція
1
Знайдіть відповідь на питання, яким видом/видами бізнесу повинна займатися компанія, щоб успішно конкурувати на ринку. Подумайте, чи треба розширювати виробництво, додавати нові моделі, концентруватися на чомусь одному, залучати до співпраці одного або декількох постачальників і т.д. Ви повинні добре уявляти бажані масштаби діяльності, зв'язки між різними видами бізнесу і способи управління ними.
2
Сформулюйте, які ринки повинна обслуговувати компанія. Прийміть рішення про те, кого обслуговувати не будете - це важливе питання, у зв'язку з обмеженнями, наявними в малому бізнесі порівняно з великими конкурентами. Не витрачайте ресурси на привабливі ринкові можливості, щоб не розпорошувати обмежені сили.
3
Складіть список зацікавлених сторін, яким-небудь чином дотичних з вашим бізнесом - це відноситься до політичної стратегії великих компаній, але ви також не повинні випустити ці моменти. Записи можуть включати співробітників, акціонерів, ЗМІ, постачальників і т.д. Подумайте, які відносини з представниками цих груп дуже слабкі і потребують розвитку. Занесіть в список та кандидатів, з якими немає ніяких зв'язків.
4
Прийміть рішення про те, як вести конкурентну боротьбу. Виявити сильні і слабкі сторони не тільки наявних суперників, але і потенційних конкурентів - для цього треба спостерігати за новими галузями.
5
Оберіть нішу, в якій краще спеціалізуватися. Знайдіть у ній джерела ринкової переваги і подумайте, як завоювати цей сегмент.
6
Пропрацюйте питання фінансування, необхідного для підтримки обраного шляху розвитку. Виявити вже наявні і необхідні для залучення ресурси.
7
Проаналізуйте організаційну форму і структуру компанії - чи відповідають вони заявленим цілям. Вирішіть, які організаційні процеси необхідно змінити для реалізації задуманого.
8
На підставі зібраної інформації складіть план дій.
Від того, яку стратегію вибере компанія на початку своєї діяльності, багато в чому залежить її успіх на ринку. Лише чітко дотримуючись вірно заданому напрямку, можна домогтися поставлених цілей.
Інструкція
1
Проаналізуйте зовнішнє середовище. Сюди можна віднести діяльність ваших конкурентів по ринку, споживчі запити і ставлення до вашого продукту, настрої партнерів, інвесторів, акціонерів і т.д. Чим більш конкретною інформацією ви будете володіти, тим більше шансів у вас буде не помилитися при виборі стратегії.
2
Проведіть SWOT-аналіз. Він передбачає виявлення сильних і слабких сторін вашої організації і заснованих на них можливостей і загроз підприємству. Коли перед вами буде знаходитися чітка картина реального стану справ, ви зможете більш раціонально підійти до вибору стратегії.
3
Якщо в результаті проведених аналізів з'ясувалося, що успішність діяльності вашої організації багато в чому залежить від конкурентів, зверніть увагу на стратегію , яка передбачає лідерство у витратах. Тут ви повинні мінімізувати витрати на виробництво, зберігання і транспортування товарів. Тоді ви зможете запропонувати свій продукт за нижчими цінами, ніж ваші конкуренти. Саме таким чином вирішується проблеми висококонкурентного ринку.
4
Оберіть стратегію зростання, якщо ринкові умови на даний момент сприяють цьому. Наприклад, це можливо тоді, коли не передбачається серйозних загроз, і ви можете запропонувати цікавий і унікальний товар, що значно відрізняється від уже присутніх на ринку. Причому ви можете не тільки почати випуск нової продукції в рамках цієї стратегії, але й вийти з вже наявним продуктом на нові ринки. При виборі цієї стратегії будьте готові на вкладення в маркетинг і рекламу.
5
Зупиніть свій вибір на стратегії скорочення, якщо проведений аналіз вказав на те, що продаж товару не приносить належної прибутку і не має перспектив. Якщо ви бачите, що бізнес позбавлений майбутнього, слід зменшити до мінімуму всі витрати з виготовлення товару і оплату праці і направити всі сили на збут наявної продукції. Дана стратегія носить назву «збору врожаю».