Як знайти ранг матриці.

Рангом матриці S називають найбільший з порядків її мінорів, відмінних від нуля. Минорами є визначники квадратної матриці, яка виходить з вихідної шляхом вибору довільних рядків і стовпців. Позначається ранг Rg S, а його обчислення можна виконати за допомогою проведення елементарних перетворень над заданою матрицею або методом облямівки її мінорів.
Інструкція
1
Запишіть задану матрицю S і визначте її найбільший порядок. Якщо кількість стовпців m матриці менше 4, має сенс знаходити ранг матриці за допомогою визначення її мінорів. Згідно з визначенням, ранг дорівнюватиме найбільшому мінору, відмінному від нуля.
2
Мінором 1 порядку вихідної матриці є будь-який її елемент. Якщо хоч один з них відмінний від нуля (тобто матриця не є нульовою), слід перейти до розгляду миноров наступного порядку.
3
Обчисліть мінори 2 порядку матриці, послідовно вибираючи з вихідної по 2 рядки і 2 шпальти. Запишіть отриману квадратну матрицю 2х2 і обчисліть її визначник за формулою D = а11 * а22 - а12 * а21, де аij - елементи обраної матриці. Якщо D = 0, обчисліть наступний мінор, вибравши іншу матрицю 2х2 з рядків і стовпців початкової. Продовжуйте аналогічним чином розглядати всі мінори 2 порядку до тих пір, поки не зустрінеться ненульовий визначник. У цьому випадку переходите до знаходження миноров 3 порядку. Якщо всі розглянуті мінори 2 порядку дорівнюють нулю, пошук рангу завершується. Ранг матриці Rg S буде дорівнює останньому порядку ненульового мінору, тобто в цьому випадку Rg S = 1.
4
Обчисліть мінори 3 порядку для вихідної матриці, вибираючи вже по 3 рядки і 3 стовпці для обчислення визначника квадратної матриці. Визначник D матриці 3х3 знаходиться за правилом трикутника D = c11 * c22 * c33 + c13 * c21 * c32 + c12 * c23 * c31 - c21 * c12 * c33 - c13 * c22 * c31 - c11 * c32 * c23, де сij - елементи обраної матриці. Аналогічним чином при D = 0 обчислюйте решта мінори 3х3, поки не зустрінеться хоча б один ненульовий детермінант. Якщо всі знайдені визначники дорівнюють нулю, ранг матриці в даному випадку дорівнює 2 (Rg S = 2), тобто порядку попереднього ненульового мінору. При визначенні D, відмінного від нуля, переходите до розгляду миноров наступного 4 порядку. Якщо на певному етапі досягнутий граничний порядок m вихідної матриці, отже, її ранг дорівнюватиме цим порядком: Rg S = m.
Зверніть увагу
Ранг нульової матриці, тобто повністю складається з нульових елементів, вважається рівним нулю.