Як в 1С відобразити придбання програми 1С.

Програма 1С може багато, але вона відображає вже доконаний факт і не здатна їх змінити. Важливо в момент покупки самого додатка передбачити всі вузькі місця на етапі укладання договору і чітко прописати кожен пункт угоди. Тоді внесення даної угоди в 1С не складе труднощів.
Інструкція
1
Уважно вивчіть договір на покупку програми 1С. Для відображення в обліку процесу її придбання важливо знати етапи і терміни впровадження, порядок оплати та прийняті сторонами правила прийому/здачі робіт.
2
За ходом виконання і прийому в експлуатацію окремих блоків програми стежать фахівці на відповідних ділянках виробництва: склад, бухгалтерія і т. Д. Після оформлення документів прийому можна приступати до обліку прийнятого матеріалу і відображенню в 1С.
3
По суті всі надходження в рамках договору на придбання програми 1С поділяються на матеріальні та нематеріальні. Відповідно, розрізняються і облікові записи в програмі 1С.
4
Надходження ТМЦ (література з 1С, установочні диски і т.д.) оформляються прибутковими накладними. При наявності правильно оформлених і підписаних накладних відобразіть прихід ТМЦ в програмі 1С.
5
У повному інтерфейсі виберіть у головному меню пункт «Документи». Підміню «Управління закупівлями», далі «Надходження товарів і послуг». На панелі інструментів натисніть значок «Додати». У відкритому документі виберіть контрагента, поставте галочки у вікнах «Бухгалтерський облік», «Податковий облік» і при необхідності «Управлінський облік». ТМЦ вносяться у вкладку «Товари». Проведіть заповнений документ.
6
Весь блок робіт з налаштування та налагодженні програми, завантаженні даних зі старої бази і т.д. є по суті послугами і вноситься в 1С на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт. Акт на отримані послуги відбивається на відміну від ТМЦ у вкладці «Послуги» в документі розділу «Надходження товарів і послуг».
7
Оплата виконаних робіт відображається в розділі «Банківські документи» пункту «Документи» в головному меню, підменю «Управління грошовими коштами».
Програма «1С: Підприємство» є однією з найпопулярніших, використовуваних для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Так як додаток платне, то придбання його для підприємства необхідно відобразити в бухгалтерському обліку .
Вам знадобиться
  • - навички бухгалтерського обліку.
Інструкція
1
Керуйтеся статтею 264 Податкового кодексу РФ для відбиття «1С: Підприємство» в обліку , згідно даній статті витрати, які пов'язані з придбанням права на використання програм для комп'ютера і баз даних за договором з правовласником відносяться до інших витрат. Також до них відносяться витрати на придбання прав на програми, які коштують менше 20 тисяч рублів, і оновлення для програм. Таким чином, витрати на придбання 1С віднесіть до інших витрат. Якщо термін використання програми встановлений, то витрати на його придбання розподіліть рівномірно на цей термін.
2
Відобразіть витрати на програму при одноразовій оплаті вартості як витрати на майбутні періоди дебету рахунку 97. Придбані права на програму невиключні, тому враховуйте їх як нематеріальний актив. Виконайте списання «1С: Підприємство» з використанням витрат майбутніх періодів, які відобразіть в складі поточних витрат підприємства рівномірно на строк використання програми.
3
Не вмикайте витрати на придбання додатки до складу нематеріальних активів у тому випадку, коли програма набувається на підставі авторського договору про передачу невиключних прав, або про часткову передачу виключних прав; або на підставі договору-купівлі продажу. Куплена програма, як правило, використовується на підприємстві протягом періоду часу.
4
Тому визначте порядок бухгалтерського обліку витрат на покупку додатка за умовами договору оплати. Якщо це разовий платіж, тоді відобразіть його як витрати майбутніх періодів. Якщо ви придбали програму за авторським договором, списуйте витрати на неї протягом строку його дії або строку корисного використання програми. Якщо мають місце витрати на поновлення програми. враховуйте їх у поточному звітному періоді.