Як знайти середню швидкість за графіком.

Рух різних тіл у навколишньому середовищі характеризується рядом величин, одна з яких - середня швидкість. Цей узагальнений показник визначає швидкість тіла на всьому переміщенні. Знаючи залежність модуля миттєвої швидкості від часу, середню швидкість можна знайти за допомогою графічного методу.
Інструкція
1
Побудуйте за даними задачі графік залежності швидкості руху тіла від часу v (t). Тут горизонтальна координата являє собою зміну часу (с), вертикальна - швидкості (м/с). Як правило, в задачах розглядається нерівномірне переміщення тіл в певні проміжки часу. Будь-яка зміна швидкості на графіку буде відображено зростанням або убуванням. Наприклад, при початку руху тіла з постійним прискоренням протягом 20 з його швидкість в підсумку склала 15 м/с. Відкладіть на графіку пряму, що починається на початку координат (0, 0) і закінчується в точці (20, 15), де 20 з відкладаються вправо по осі часу t, а 15 м/с - вгору по швидкості. При наявності рівномірного руху тіла відображуватимете його прямої, паралельної горизонтальній осі.
2
Для знаходження середньої швидкості переміщення потрібно знати шлях і час, витрачений на рух. Обчисліть площу S під кривою v (t), яка є графічним представленням пройденого тілом шляху L. Часто графік переміщення обмежує фігуру трапецію. Її площа знаходиться за формулою: S =? * (T0 + t1) * vn, де t0 і t1 - підстави трапеції - частини графіка швидкості, vn - висота фігури, тут максимальна швидкість в дорозі. Підставте у формулу відомі значення і обчисліть результат. Якщо графік v (t) являє собою не трапецію, її площа обчислюється за іншим формулами, залежно від отриманої фігури.
3
Знайдіть середню швидкість руху тіла за формулою Vср = L/t. Підставивши заданий час переміщення і обчислений шлях, порахуйте числове значення середньої швидкості.
4
Середню швидкість можна обчислити і за графіком залежності шляху від часу l (t). Для цього з'єднаєте прямою лінією початкову і кінцеву точки розглянутого ділянки переміщення. Середня швидкість тіла дорівнюватиме тангенсу кута нахилу отриманої прямої до осі часу.