Як викладати математику в початковій школі.

Перед учителем початкових класів стоїть безліч завдань. Він повинен не просто навчити дітей рахувати, а й привчити їх до інтелектуальної діяльності. У перші шкільні роки дитина тільки починає освоювати навчальний процес. Завдання вчителя - допомогти йому в цьому.
Інструкція
1
Оцініть рівень розвитку ваших учнів. У всіх він буде різним. Надалі орієнтуйтеся, виходячи з ситуації, або на рівень більшості, або на середній рівень. Майте на увазі, що тоді вам, можливо, потрібно буде підтягувати тих, хто слабший володіє предметом. Встановіть з кожним учнем довірчі відносини. Ви, як вчитель початкових класів, повинні володіти основами дитячої психології. Використовуйте їх, щоб зрозуміти дітей і знайти до них підхід.
2
Сприяйте розвитку логічного мислення у дітей. Для цього привчайте їх пояснювати процес вирішення, промовляти послідовність операцій, порівнювати числа, виділяти їх за певною ознакою, розрізняти форми геометричних фігур. Крім того, розвивайте пам'ять учнів. Вони повинні вміти відрізняти нову інформацію від уже вивченого матеріалу, добре орієнтуватися за завданнями в підручнику, робити висновки на основі раніше вивченого.
3
Навчіть першокласників виконувати дії додавання і віднімання. Крім того, вони повинні знати одиниці вимірювання довжини, маси та об'єму, вміти об'єднувати предмети в одне ціле на підставі загальної ознаки, вирішувати найпростіші рівняння і задачі на дві дії, визначати такі геометричні фігури, як коло, трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, обчислювати довжину заданого відрізка. Покажіть їм, як читати інформацію, занесену в таблицю і заповнювати її. Майте на увазі, що таблиця повинні бути не більше трьох рядків і трьох стовпців. Учні повинні вміти вирішувати арифметичні головоломки і числові ребуси.
4
Дайте другокласникам формули знаходження периметра і площі чотирикутника, знання про множенні і діленні простих чисел. Навчіть їх вирішувати завдання на 4 операції: додавання, віднімання, ділення і множення. Врахуйте, що завдання повинні бути на 2-3 дії, не більше. Діти повинні вміти креслити прямокутник і квадрат по заданих двом і одній стороні відповідно, розрізняти такі об'ємні фігури, як піраміда, куб і куля. Просуньтеся і в роботі з таблицею. Тепер учні повинні вміти заповнювати таблицю даними, які представлені у формі тексту. Покажіть дітям, як треба читати інформацію у формі лінійної діаграми і складати вірні рівності і нерівності.
5
викладав математику учням третього і четвертого класів, орієнтуючись на знання, які вони повинні отримати при завершенні навчання в початковій школі. До таких навичкам відносяться: вміння прописувати алгоритми вирішення задач, що містять 5-6 дій, проводити перевірку виполенних операцій, вирішувати складові завдання, обчислювати частину від числа, називати такі об'ємні фігури, як куб, конус і циліндр і дізнаватися їх при зміні положення тіл у просторі, вирішувати такі рівняння, в яких взаємозалежність складових виражено кількома способами, знаходити середнє арифметичне.