Як розраховується середня заробітна плата. Як розраховується нарахування в центрі зайнятості.

При звільненні з посади за скороченням штату або іншим причинам співробітники підприємства встають на облік по безробіттю. Для отримання соціальної допомоги під час пошуку нової роботи до центру зайнятості потрібно подати довідку про середню заробітну плату. У документі проводиться розрахунок заробітку фахівця за попередні три місяці трудової діяльності в компанії.
Вам знадобиться
  • - розрахункові відомості за три місяці роботи співробітника;
  • - виробничий календар;
  • - калькулятор;
  • - кадрові документи співробітника.
Інструкція
1
Скористайтеся розрахунковими відомостями за передують звільненню три місяці роботи співробітника. Складіть його заробітну плату за даний період. Увімкніть цю суму оклад, премії, надбавки та інші виплати, що є винагородою фахівця за виконання його посадових обов'язків, прописаних у договорі (контракті). Не вмикайте в розрахунок кошти, видані працівникові в якості матеріальної допомоги або одноразової допомоги.
2
Тепер Перелічіть число робочих днів в останніх трьох місяцях трудової діяльності співробітника. Для цього використовуйте виробничий календар. Потім розрахуйте число відпрацьованих днів у даному періоді.
3
Знайдіть величину середнього денного заробітку фахівця. Для цього розділіть суму виплат на кількість фактично відпрацьованих днів.
4
Потім визначте середньомісячне число робочих днів. Кількість фактично відпрацьованих днів розділіть на три.
5
Після цього середній денний заробіток співробітника помножте на середню кількість відпрацьованих днів за місяць. Таким чином, вийде середня заробітна плата працівника. Ця величина буде використана для розрахунку і нарахування допомоги по безробіттю.
6
Якщо вам потрібно розрахувати середню заробітну плату для нарахування допомоги за лікарняним листком або відпускних, то обчислення буде вироблятися аналогічним чином. Відмінність полягає в наступному. Розрахунковим періодом є дванадцять календарних місяців. Виплати за виконання обов'язків за рік підсумовуються. Потім обчислюється середньоденна зарплата шляхом ділення загального заробітку на число календарних днів у році. Отримана величина множиться на 29,5 днів.
7
При заповненні довідки для центру зайнятості зверніть увагу на те, що в документі присутні графи, в яких потрібно вказати число днів лікарняного листа, відпустки, якщо такі є.