Як готувати промову на захист диплома.

Захист дипломного проекту - один із заключних етапів на шляху до отримання документа про вищу освіту. Підготовка до нього складається не тільки з власне проведення та оформлення дослідження, а й написання промови, яка буде виголошена перед комісією.
Інструкція
1
Уважно вивчіть свій дипломний проект. Виділіть його особливості та основні досягнення. Починати мова стоїть з актуальності тематики роботи. Позначте, у чому саме її інтерес для наукового співтовариства, яка ступінь розробки теми на сьогоднішній день. Згадайте про те, чому ви взялися працювати з нею, тобто обґрунтуйте вибір теми. Чітко опишіть цілі і завдання дослідження.
2
Опишіть структуру роботи. Перелічіть глави і параграфи, трохи розкривши їх зміст. Так ви надасте комісії можливість розуміти, про що йдеться у вашому дипломі. Намагайтеся не загострювати увагу на теоретичних аспектах. Комісії важливіше дізнатися, що містить ваша практична частина. Приділіть більше часу аналізу об'єкта і предмета, позначених у вступі.
3
Розкажіть про використовувану методологічній основі у вашій роботі. Найкращим способом відобразити цю інформацію буде вибір декількох авторів і показ різнобічного погляду на одну і ту ж проблему. Перелічити бажано як мінімум п'ять книг, монографій, статей або посібників.
4
Надайте результати вашої роботи. Вони полягатимуть в позначенні досягнутої мети, вирішенні поставлених завдань, формуванні декількох обґрунтованих висновків з проблеми. Обов'язковим пунктом є рекомендації по поліпшенню діяльності об'єкта.
5
Прочитайте готову промову вголос, при цьому не забувши засікти час. Зазвичай на один виступ відводиться від п'яти до восьми хвилин. Укластися в цей ліміт обов'язково, адже в іншому випадку вас можуть перервати на середині, що не дозволить комісії оцінити ваш проект по достоїнству.
Зверніть увагу
Обов'язково відвідайте предзащіту. Цей захід дозволить оцінити реакцію аудиторії, опрацювати свої ораторські навички та врахувати зауваження. Крім цього, намагайтеся запам'ятати питання, які вам зададуть. Можливо, саме на них вам доведеться відповідати на захисті.
Корисна порада
Чи не заглиблюватися в деталі вашого дослідження. Мова на захисті повинна лише поверхово висвітлити ваш проект. Її мета - зацікавити комісію, показати ваші досягнення та ознайомити з висновками та рекомендаціями, заснованими на дослідженні.