Як прорахувати конкурентоспроможність на підприємстві.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства являє собою визначення ефективності управління, використання виробничих, трудових і економічних ресурсів і зіставлення отриманих результатів з аналогічними показниками конкурентів. Найчастіше конкурентоспроможність розраховується при складанні бізнес-планів для кредитування та залучення інвестицій.
Інструкція
1
Конкурентоспроможність визначається на підставі багатьох чинників, але найбільш об'єктивний результат дають математичні методи оцінки, тобто розрахунок коефіцієнтів і порівняння їх з середньогалузевими показниками. Коефіцієнт конкурентоспроможності являє собою суму коефіцієнтів його складових: операційної ефективності та стратегічного позиціонування.
2
Операційна ефективність - кращий результат здійснення діяльності організації серед підприємств-конкурентів. Вона встановлюється з аналізу ведення окремих видів діяльності і характеризується прибутком, отриманої від виробництва і реалізації продукції. Її оцінка проводиться зіставленням розрахункового значення з даного підприємству та середньому показнику по вибірці, тобто середньогалузевим значенням.
3
Обчисліть операційну ефективність організації, розділивши балансову виручку без ПДВ на собівартість. Далі розрахуйте операційну ефективність за вибіркою, використовуючи формулу: Операційна ефективність по вибірці = Виручка за вибіркою/Собівартість по виборке.Затем визначте коефіцієнт операційної ефективності: розділіть отримане значення про підприємству на показник по вибірці.
4
Стратегічне позиціонування - ведення діяльності, яка відрізняється від конкурентів як за характером, так і по унікальності застосовуваних технологій, що забезпечують стабільну частку ринку, яка служить базисом для оцінки. Розрахуйте частку ринку як відношення виручки підприємства до обсягу ринку і зіставте результат з часткою ринку по вибірці.
5
Позиціонування компанії на ринку необхідно розглядати в динаміці, тому для об'єктивної оцінки визначте індекси зміни обсягів виручки організації, виручки за вибіркою в співвідношенні з попереднім періодом, розділивши показники виручки на аналогічні значення минулого року.
6
Обчисліть коефіцієнт стратегічного позиціонування: розділіть індекс зміни обсягів виручки підприємства на індекс по вибірці і витягніть квадратний корінь з приватного.
7
На заключному етапі розрахуйте коефіцієнт конкурентоспроможності виходячи із суми коефіцієнтів операційної ефективності та стратегічного позиціонування. Значення більше 1 означає високу конкурентоспроможність підприємства, рівне 1 - аналогічну іншим підприємствам в галузі, а при показнику менше 1 - низьку.