Як формувати капітал.

Капітал організації - один з ключових об'єктів управління фінансово-економічною діяльністю компанії. Її ефективність багато в чому оцінюється виходячи з цілеспрямованості формування грошових коштів. Основне завдання цього процесу - задовольнити потреби в покупці активів.
Інструкція
1
Визначте перспективи розвитку діяльності компанії. На основі отриманих даних буде формуватися капітал. Складіть докладний бізнес-план і включіть в нього всі розрахунки, які пов'язані з отриманням грошових коштів.
2
Подумайте, як можна забезпечити приплив коштів у тому обсязі, який допоможе задовольнити всі потреби в активах, оборотних і необоротних. Наприклад, якщо ви розглядаєте нову організацію, до таких витрат належать: організація та проведення разового дослідження ринку, а також накопичення стартового капіталу, який під час існування фірми буде збільшуватися.
3
Оберіть оптимальне для вашої організації співвідношення між власним і позиковим капіталом. Плюсом використання переважно власного капіталу є більша незалежність підприємства. Однак при цьому темпи розвитку компанії не дуже високі. Перевагою звернення до позикового капіталу є те, що фірма отримує можливість отримання приросту прибутку на вкладений капітал, але це збільшує фінансові ризики, а також підвищує загрозу банкрутства.
4
Мінімізуйте витрати, пов'язані з формуванням капіталу. Ціна, яку підприємство платить за отримання коштів із зовнішніх джерел, повинна бути якомога нижче.
5
Оцініть всі способи використання капіталу в процесі діяльності компанії та виберіть найефективніший. Рентабельність повинна бути максимально можливою.
6
Пам'ятайте про головні принципи поведінки підприємства при нестабільності ринку. Щоб перенести економічну кризу, компанія повинна направити всі свої сили на збереження капіталу. Для цього вам необхідно провести оптимізацію витрат. Організація може вибрати й іншу стратегію: активізувати свою інвестиційну активність і поглинути фірму-конкурента. Так ваша компанія не тільки переживе важкі часи, але й виграє.