Як знайти нульову швидкість.

В курсі фізики крім звичайної швидкості, знайомої всім з алгебри, існує поняття «нульова швидкість». Нульова швидкість або, як її ще називають, - початкова знаходиться іншим способом, відмінним від формули знаходження звичайній швидкості.
Інструкція
1
Нульову швидкість можна знайти декількома способами, кожен з яких застосуємо до завдань, що містить ті чи інші відомі компоненти.
2
Якщо в умові завдання дано відстань, яку пройшло тіло (S), час, який треба тілу для подолання відстані (t), прискорення, з яким рухалося тіло (a), то знайти нульову швидкість можна за допомогою формули: S = V0t + at ^ 2/2, де V0 - нульова швидкість, t ^ 2 - t в квадраті. Нехай S = 100 м, t = 5 c, a = 2 м/c в квадраті.
3
Щоб знайти нульову швидкість (V0) за допомогою формули, зазначеної вище, скористайтеся правилом знаходження невідомого доданка: «Щоб знайти невідоме доданок, потрібно із суми відняти відоме доданок». Вийде: V0t = S- at ^ 2/2.
4
Потім застосуєте правило знаходження невідомого множника: «Щоб знайти невідомий множник, потрібно твір розділити на відомий множник». Вийде: V0 = (S- at ^ 2/2)/t.
5
В отриману формулу підставте значення відомих величин. Вийде: V0 = (100-2х5 ^ 2/2)/5, V0 = (100-25)/5, V0 = 15 м/с.
6
Коли в умові завдання замість відстані (S) дана кінцева швидкість (V), до якої тіло прийшло від нульової швидкості (V0), то для знаходження V0 використовуйте формулу: V = V0 + at, де V - кінцева швидкість тіла, а - прискорення, з яким рухалося тіло, t - час, протягом якого рухалося тіло. Нехай V = 25 м/c, t = 5 c, a = 2 м/c в квадраті.
7
Тепер для знаходження нульової швидкості скористайтеся правилом невідомого доданка. Вийде: V0 = V- at. В отриману формулу підставте відомі значення. Таким чином: V0 = 25-2х5, V0 = 25-10, V0 = 15 м/с.