Як успішно провести відкритий урок.

Практика проведення відкритих уроків знаходить широке застосування в освіті. Для педагога-новатора така методична форма організації заняття є засобом демонстрації своїх умінь і творчих знахідок. Відкриті уроки сприяють передачі педагогічного досвіду та пропаганди інновацій в галузі навчання та виховання підростаючого покоління.
Вам знадобиться
  • - навчальні матеріали з предмета;
  • - наочні посібники;
  • - план-конспект уроку;
  • - технічні засоби навчання.
Інструкція
1
Узгодьте з шкільною адміністрацією та методичною радою терміни проведення відкритого уроку. Дату цього заходу слід визначити заздалегідь і повідомити про неї всіх зацікавлених осіб.
2
Визначте тему уроку, його мету та практичні завдання. На підготовчому етапі важливо також правильно підібрати навчальні матеріали, наочні посібники, ілюстративний матеріал. Подбайте про наявність та справності технічних засобів навчання, якщо їх передбачається використовувати в ході відкритого уроку.
3
Складіть докладний і розгорнутий план-конспект заняття, орієнтуючись на тематику уроку, його цілі і завдання. Доцільно провести попереднє ознайомлення із задумом уроку колег і членів методичного об'єднання, це дозволить конкретизувати завдання і врахувати ті моменти, які можуть бути втрачені при самостійній роботі над методологічної частиною плану.
4
Підготуйте вступне слово, яким ви будете випереджати відкритий урок. Тут можна коротко зупинитися на причинах, що спонукали вас провести цей захід, і торкнутися проблемні питання, що відносяться до тематики уроку.
5
В призначений час проведіть відкритий урок у відповідності зі своїм задумом і складеним планом. Важливе значення для успіху заходу має позитивний настрій і впевненість у своїх силах. Гарантією доброго результату стане ваша компетентність в питаннях, винесених на урок, і вміння впоратися з неминучим хвилюванням.
6
В заключній частині уроку надайте слово колегам і керівництву школи. Це дозволить вам отримати зворотній зв'язок і об'єктивний відгук про проведений занятті. Без цього вам буде скрутно оцінити свій виступ і врахувати на майбутнє можливі недоліки. Ідеально буде, якщо виступи слухачів перетворяться в невелику конструктивну дискусію, яку, втім, не слід затягувати.
7
По завершенні заходу проведіть самоаналіз. Опишіть свою думку про відкритий уроці, вкажіть, наскільки повно, на вашу думку, була розкрита тема. Чи вдалося досягти поставлених цілей і виконати всі завдання? Опишіть свої відчуття від проведеного уроку. Постарайтеся виявити проблемні місця і визначити ті деталі, акцент на яких допоможе зробити наступне подібне заняття більш ефективним.
Відкритий урок в сучасному вигляді передбачає отримання учнями навчання їх способам діяльності, результатом яких є отримання інформації. Тому в первинне завдання вчителя, якому належить провести відкритий урок, повинно входити прагнення передачі способу творчої діяльності або стимулювання учнів до самостійної творчості навіть у примітивній формі.

При цьому межі уроку не змінюються, а зміст наповнюється різними нововведеннями. Тобто на відкритому уроці повинно чітко спостерігатися володіння структурою уроку в класичному вигляді суміщене із застосуванням авторських напрацювань щодо побудови самого уроку, підбору навчального матеріалу і методу його подачі. При цьому наголос робиться на організацію пізнавальної діяльності учнів, заснованої на ступені готовності засвоєння нововведень вчителя учнями. Відкритий урок є свідченням рівня взаєморозуміння вчителя і учнів, актуальності використовуваних учителем методик і його творчого потенціала.Чтоби правильно провести відкритий урок, учителю необхідно визначитися, яким шляхом піти до реалізації поставленої мети. Перший шлях передбачає розробку і демонстрацію уроку традиційної системи, насиченого методичними нововведеннями. Другий шлях передбачає комплекс різних типів уроків, при якому можливості учнів і майстерність вчителя мають максимальне отраженіе.Урок традиційної системи складається з організації початку уроку, перевірки домашнього завдання, роботи з новим навчальним матеріалом, видачею домашнього завдання і підведення підсумків уроку. При цьому при проведенні відкритого уроку на етапі організації початку уроку передбачається вітання учнів, інформування їх про тему уроку з ясною формулюванням завдань і цілей уроку. Тим самим, підбиваючи учнів до запрограмованому результату, який повинен бути, отриманий в результаті співпраці вчителя і учнів в кінці уроку. Перевірка домашнього завдання при проведенні відкритого уроку може здійснюватися одним з трьох способів або їх комбінацією. При цьому необхідно враховувати різні рівні успішності учнів. Наступним етапом відкритого уроку є доведення нових знань до учнів будь-яким з відомих методів навчання. Для закріплення нових знань видається домашнє завдання, яке засноване на диференційованому підході до рівня успішності учнів.