Як визначити індекси приросту.

Об'єктивна оцінка фінансово-економічних явищ, темпів росту інфляції, змін в соціально-демографічній структурі населення та інших сферах суспільних відносин можлива при розгляді їх в динаміці. Для її розрахунку використовується ряд статистичних показників, у тому числі індекси приросту.
Інструкція
1
Індекс - це відносне значення, яке відображає співвідношення яких-небудь величин в часі, порівнює фактичні дані з планованими. Він може виражатися в коефіцієнтах або відсотках. Індекс приросту показує, у скільки разів змінилася кількісна характеристика об'єкта чи явища на анализируемую дату в порівнянні з початком періоду або іншою датою в минулому.
2
Для визначення індексу приросту встановіть вихідні величини: показник на початок розглянутого або минулого періоду, який називається базисним рівнем, і значення на поточну або іншу дату, визначену для порівняння, яка служитиме звітним рівнем динаміки. При великому обсязі даних для спрощення аналізу розташуйте їх у таблиці, використовуючи моментні ряди динаміки: у верхній графі вкажіть період, у нижній - абсолютну величину даного явища.
3
Потім розрахуйте індекс приросту, розділивши показник звітної дати на аналогічне значення базисного рівня динаміки. Формулу обчислення можна подати так: Іп = П1/П0, де Іп - індекс приросту; П1 - показник звітного періоду; П0 - показник базисного періоду.
4
Оцініть отриманий результат: індекс більше 1 свідчить про зростання досліджуваного явища, рівний 1 - про стабільність або відсутності розвитку, а при показнику нижче 1 говорить про спад.
5
Щоб визначити індекс приросту в процентному вираженні, помножте відношення значень звітного і базисного періодів на 100%: ІП = П1/П0 х 100%.
6
Пов'язаним з індексом приросту об'єктивним результатом є темп приросту. Для його визначення відніміть з розрахункового значення індексу приросту одиницю: Тп = Іп - 1.Сравніте отриманий показник з нулем: темп приросту вище 0 говорить про тенденцію до розвитку явища, рівний 0 - стабільності процесів, а менше 0 - ознака негативної динаміки.