Як написати висновок для курсової. Висновок курсової роботи.

Висновок, поряд з введенням, найбільш важлива частина курсової роботи. У ньому вказується підсумок всього зробленого дослідження, висновки та пропозиції, перспективи розвитку того чи іншого питання. Вдало написане висновок логічно завершує курсову роботу, робить її цілісною і закінченою.
Вам знадобиться
  • підручник; періодична література; методичні посібники; комп'ютер; принтер.
Інструкція
1
Висновок був із введенням. Якщо у введенні вказується мета і завдання курсової роботи, то у висновку вказується, чи вдалося досягти зазначеної мети за допомогою намічених методів дослідження.
2
Якщо в кінці кожного розділу або розділу ви робили короткий висновок, то скласти висновок не складе особливих труднощів. Просто зберіть висновки воєдино, а також додайте перспективи розвитку досліджуваної проблеми, практичне її застосування. Висновок повинен бути побудоване відповідно до логіки курсової роботи.
3
Висновок з'єднує в собі результати, отримані в ході теоретичного та практичного вивчення поставленої теми. При цьому необхідно озвучити новизну, яку ви можете піднести в ході дослідження. Водночас висновки повинні бути обгрунтовані теоретично чи практично. Якщо у вашій роботі є розділ, присвячений рекомендаціям, то відповідно і в ув'язненні вони повинні бути присутніми.
4
Таким чином, у висновку курсової роботи мати місце підсумки, які ви підвели для себе. Якщо робота заснована не на точному дослідженні (наприклад, за фізико-математичних дисциплін), а на вивченні літературного твору або історичної події, то слід вказати у висновку свою власну точку зору. Важливо розкрити своє бачення проблеми, моральні та етичні її аспекти.
5
Обсяг висновку в курсовій роботі не повинен перевищувати 2-3 сторінок. Висновки мають бути короткими і лаконічними, без зайвих подробиць.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=9szbyVEYtMg
Зверніть увагу
Висновок повинен бути побудоване відповідно до логіки курсової роботи
Корисна порада
Скласти закінчення можна, грунтуючись безпосередньо на короткі висновки до кожної окремої главі.
Висновок - важлива частина твору або роботи, будь то реферат, диплом, твір, стаття або будь-який інший текст. Від того, наскільки грамотно написано висновок, залежатиме те, наскільки повно сприймається весь текст, чи виглядає він логічно завершеним. Щоб написати гідне закінчення, необхідно дотримуватися певних правил.
Інструкція
1
Проаналізуйте звістку матеріал, викладений в основній частині тексту. Сформулюйте головні висновки, які випливають з кожної логічно завершеної частини документа. Чи не описуйте зміст кожної глави, а виділіть лише основну думку і те, що з неї випливає. Синтезують відомості і ті висновки, які ви вже зробили в ході роботи.
2
Об'єднайте всі зроблені висновки спільною ідеєю, зв'яжіть їх у єдине ціле. Один висновок повинен плавно витікати з попереднього. Упевніться, що зміст висновку відповідає заданій темі і відповідає на питання, позначений у назві роботи. Переконайтеся, що висновок не суперечить введенню. Висновок має відповідати на всі питання, позначені у вступній частині документа, загальний перебіг думки не повинно перериватися.
3
Якщо правила оформлення роботи включають перерахування всіх складових частин тексту (розділів, глав і так далі), що не перераховуйте їх списком. Увяжем їх в одне або декілька повноцінних пропозицій, розбавивши вступними словами, короткими поясненнями або уточненнями. Слідкуйте за плавністю письмової мови.
4
Чи не розтягуйте висновок на багато сторінок. Якими б цікавими не були висновки, вони повинні бути викладені стисло. Всі необхідні подробиці ви можете вписати і в основну частину тексту. Тим не менш, не забувайте пояснювати, з якою частиною матеріалу пов'язані ваші висновки. Якщо потрібно, давайте короткі пояснення.
5
Викладіть свої власні думки щодо розглянутого питання, якщо тема лежить в галузі гуманітарних наук (мистецтва, літератури та інше) і предмет дослідження допускає це. Стисло обґрунтуйте свою точку зору, дайте моральну оцінку подіям, описаним у тексті. Позначте проблеми, які залишилися нерозкритими і потребують вирішення.