Як оформити схеми і креслення.

Схеми і креслення вважаються ділової, конструкторською документацією, тому їх оформлення має відповідати стандартним вимогам. Особливо строго їх дотримання необхідно при виготовленні креслень, де точність нанесення на папір графічних елементів оформлення вимірюється в частках міліметра.
Інструкція
1
Елементами оформлення схем і креслень є масштаби, рамки, штамп, формати аркушів, написи і цифрові позначення, що використовується шрифт і його розміри. Розроблено цілий пакет державних галузевих стандартів (ГОСТів), який називається «Єдина система конструкторської документації» (ЄСКД). У ньому можна знайти регламенти на оформлення будь-якого графічного елемента креслення або схеми, включаючи самі зображення, а також позначення, використовувані шрифти, написи, таблиці.
2
Для полегшення зберігання креслень і схем вони повинні бути виконані на аркушах, які мають фіксовані розміри, які називаються форматами. Більший формат - похідний від аркуша дрібнішого формату. Так, стандартний аркуш паперу має формат А4, довжина його дорівнює 21 мм, висота - 297 мм, формат А3 дорівнює двом листам формату А4, формат А2 - двом листам формату А3 і чотирьом А4 і т.д. Кожен з більших форматів, таким чином, можна скласти до формату А4.
3
Крім фіксованого розміру аркуша, особливі вимоги пред'являються до оформленні рамки, штампу і зарамкове написів креслення або схеми. Ліве поле рамки дорівнює 20 мм, воно призначене для підшивки цього документа. Всі інші поля рамки дорівнюють 5 мм. Але й сама рамка повинна мати певну товщину лінії - 0, 5 мм. Основне зображення деталі або інших графічних елементів виконується з використанням ліній різної товщини, яка залежить від типу - основна, допоміжна і т.п. На кресленнях і схемах використовуються лінії товщиною від 0.5 до 1.4 мм.
4
У правому нижньому куті креслення завжди розташовується штамп. Це таблиця, що має поля різної висоти і ширини, теж фіксованою. У певних полях розміщуються написи з назвою деталі або схеми, її масштабу, кількості аркушів, виконавця, який перевірив її посадової особи і пр. Загальна висота штампа - 55 мм, його ширина - завжди дорівнює 185 мм.
5
Загальні правила оформлення креслень і схем містяться в ГОСТ 2.307-68. У ньому ж вказані розміри шрифтів, використовуваних для написів і позначень. На кресленнях і схемах всі цифри і букви пишуться одним шрифтом, який так і називається - «креслярський». Вивчіть його зразок і потренируйтесь в написанні перед тим, як будете оформляти сам документ.
Зверніть увагу
Все розміри на кресленнях і схемах проставляються реальні, незалежно від того, який масштаб використовується.