Як визначити вартість підприємства.

Вартість підприємства складається з наявних активів: ліквідаційної ціни обладнання, ринкової або кадастрової ціни нерухомості, загальних доходів за поточний період. Оцінка бізнесу потрібна для продажу, застави, при ліквідації, пов'язаної з банкрутством підприємства, або для нового підходу в сфері управлінських рішень.
Вам знадобиться
  • - акт незалежної експертизи;
  • - довідка про кадастрової вартості;
  • - акт аудиторської перевірки.
Інструкція
1
Ринкову ціну підприємства можна визначити виходячи з оціночної вартості незалежних експертів. Зверніться в агентство, яке має відповідну державну ліцензію, щоб вам провели незалежну оцінку бізнесу.
2
Вартість активів: верстатів, оргтехніки, іншого обладнання проводиться з урахуванням відсотка їх зносу або строку експлуатації. На підставі повної оцінки видається розрахункова кошторис із зазначенням ціни кожного з найменувань наявних активів.
3
Для визначення точної цифри прибутку ви можете залучити головного бухгалтера або звернутися в аудиторську компанію, яка скласти кошторис на підставі перевірки фінансової діяльності підприємства. Найчастіше аудиторська компанія запрошується для проведення підрахунків, якщо проводиться судовий розгляд з приводу банкрутства підприємства і призначений конкурсних керуючий. В цьому випадку зазвичай всі відповідальні за фінансову діяльність особи відсторонені від виконання безпосередніх обов'язків.
4
При банкрутстві нерухомі активи підприємства розцінюються виходячи з кадастрової вартості, яка може істотно відрізнятися від ринкової ціни. Для цього запрошують кадастрових інженерів з бюро технічної інвентаризації та кадастрової палати по єдиному обліку землі. На підставі огляду складаються нові технічні документи, вносяться зміни в кадастрові паспорта і виробляється підрахунок вартості підприємства на підставі вказівок чинного законодавства.
5
Якщо оцінка підприємства потрібна для продажу бізнесу, можна орієнтуватися на ринкову вартість аналогічних компаній. Будь власник має право продати діючий бізнес за ту суму, яка влаштовує обидві сторони, продавця та покупця. Тому оцінку активів в даному випадку проводити абсолютно необов'язково.
Оцінка реальної вартості бізнесу може знадобитися в різних ситуаціях: при залученні інвестицій, купівлі-продажу бізнесу, складанні бізнес-плану подальшого розвитку і так далі. Визначальною при проведенні процедури оцінки вартості бізнесу є вартість активів компанії.
Вам знадобиться
  • - дані про активи компанії (фінансових вкладеннях, нерухомості, обладнанні, складських запасах, нематеріальних активах);
  • - дані про ефективність і доходи об'єкта бізнесу за можливо більший період часу.
Інструкція
1
Вартість бізнесу є відображенням результатів його діяльності. Розрахунок вартості необхідний для прийняття вірних рішень щодо майбутнього розвитку підприємства, а також при вирішенні питань купівлі-продажу прав власника або інвестування даного об'єкта бізнесу.
2
Оцінку вартості бізнесу проводите в кілька етапів. Зберіть інформацію про об'єкт оцінки, спираючись на документальне підтвердження всіх зібраних даних. Проведіть аналіз того сектора ринку, до якого відноситься даний бізнес, розгляньте аналогічні майнові комплекси.
3
Проведіть розрахунки згідно основним підходам по оцінці бізнесу. Наприклад, для оцінки бізнесу, як приносить прибуток, використовуйте три основних підходи: дохідний, витратний та порівняльний. Узгодьте результати, отримані при проведенні розрахунків по різних методах.
4
При проведенні оціночної експертизи враховуйте вартість всіх активів компанії: - фінансових вкладень; - нерухомого майна; - обладнання; - складських запасів; - нематеріальних активів.
5
Оскільки бізнес - товар інвестиційний, тому що витрати і доходи рознесені в часі, для визначення реальної вартості бізнесу візьміть до уваги дані за можливо більш тривалий період часу і оцініть окремо: - ефективність роботи бізнесу; - наявні, справжні і плановані доходи; - перспективи розвитку; - рівень конкуренції в даному секторі бізнесу.
6
Як фактори, що визначають ринкову вартість, враховуйте: - поточну і майбутню прибуток, витрати на створення на сучасному етапі аналогічного бізнесу (ті ж матеріальні та нематеріальні активи і позиція на ринку); - співвідношення пропозиції і попиту на майнові комплекси ; - подібні оцінюваного бізнесу, час отримання доходів, а також ліквідність активів.
7
Якщо метою проведення оцінки бізнесу є вчинення певних правових дій з об'єктом бізнесу, передбачте залучення до співпраці незалежного оцінювача, який має відповідну ліцензію, оскільки буде необхідно офіційний висновок про вартість компанії.
Зверніть увагу
Якщо результати проведеної оцінки достатньо оформити у вигляді ув'язнення, а не офіційного звіту про оцінку, то для скорочення витрат на проведену оцінку при складанні завдання оцінювачу визначте конкретно окремі процедури з пакету законодавчо обов'язкових.
Корисна порада
Для російських умов найбільш актуальними методами дохідного підходу є метод капіталізації доходу та дисконтування потоків.