Як написати бізнес-план.

Бізнес-план - це відправна точка діяльності підприємства. Він показує, яким чином буде здійснюватися управління виробництвом, і описує шляхи досягнення прибутковості. Бізнес-план необхідний як для внутрішніх цілей, так і для інвесторів і кредиторів, щоб виправдати їх довіру і переконати в потенційних можливостях компанії, необхідність надання фінансової допомоги та безпеки вкладень.
Інструкція
1
До складу бізнес-плану повинні входити титульний лист, резюме та наступні розділи: - інформація про компанію; - продукція та послуги; - аналіз галузі економіки; - маркетинговий аналіз і стратегія; - виробничий план і процес; - організація та управління; - фінансовий план; - аналіз ризиків; - додатки.
2
Оформіть титульний лист: вкажіть назву, адресу, телефон компанії, її власників, характер бізнесу, потреба у фінансуванні, місяць і рік створення бізнес-плану, імена укладачів. Внесіть пункт про конфіденційність наданої інформації.
3
У розділі «Інформація про компанію» опишіть історію її створення, тип бізнесу, тенденції розвитку, основні цілі, досягнення та проблеми, сильні і слабкі сторони, методи ведення обліку та звітності, технологічні процеси, систему безпеки.
4
В параграфі «Продукція та послуги» відобразіть відмітні особливості вироблених продуктів і послуг, що надаються, приведіть асортимент, його собівартість і прибутковість, стратегічні можливості і плани розширення виробництва.
5
Потім зробіть докладний аналіз галузі економіки, в якій функціонує ваш бізнес. Опишіть зрілість і характер конкуренції в галузі, інновації та технологічні зміни, законодавче регулювання та економічні тенденції.
6
Приділіть особливу увагу маркетинговому аналізу і стратегії, оскільки вони показують можливості фірми і здатність продукту вийти на цільовий ринок. Відобразіть частку ринку, яку ваше підприємство займає в масштабах міста, регіону, країни. Детально опишіть конкурентів, їх переваги, недоліки та перспективи.
7
Проведіть аналіз продажів по сегментах ринку і покупцям. Розрахуйте витрати на маркетинг, викладіть принципи ціноутворення. Уявіть стратегію планування збуту й обслуговування покупців, плани реклами і просування продукції та послуг на ринку.
8
У наступному розділі опишіть виробничий процес, процедури контролю якості продукції, потреби в сировині і пов'язані з цим витрати. Вкажіть основних постачальників, історію взаємин з ними і основні умови співпраці. Відзначте наявність власних або орендованих виробничих приміщень, обладнання, викладіть відомості про персонал: кількість кваліфікованих працівників з профільною освітою, рівень заробітної плати, потреба в залученні нових кадрів.
9
Глава бізнес-плану «Організація і управління» повинна містити інформацію про форму власності (ТОВ, ВАТ, ЗАТ і т.д.), основних учасників та акціонерів. Вкажіть також відомості топ-менеджерах: їх утворення, професійний досвід, досягнення, коло обов'язків.
10
Розділ «Фінансовий план» являє собою кількісну оцінку бізнес-плану: очікувані значення обсягів продажів, витрат, грошові потоки і прогнозна звітність. Ця частина бізнес-проекту повинна бути викладена якомога докладніше з приведенням розрахунків, таблиць, діаграм і т.д. Оформіть фінансовий план у вигляді наступних документів: - баланси та звіти про прибутки і збитки за останні 3-5 років; - звіти про рух грошових коштів та зміни капіталу; - аналіз беззбитковості; - прогнозні баланси, звіти про прибутки і збитки, рух грошових коштів на період інвестиційного проекту; - розрахунок показників ефективності проекту і його окупності; - минулі, поточні та прогнозовані фінансові коефіцієнти.
11
На наступному етапі проаналізуйте можливі ризики, які можуть виникнути внаслідок змін у галузі, на ринку, економічному становищі в країні, продумайте варіанти їх мінімізації.
12
Потім узагальніть інформацію в резюме: коротко викладіть основні ідеї, цілі та підсумки бізнес-плану. Воно має бути складено так, щоб переконати інвестора ознайомитися з проектом докладно. Зверніть увагу: резюме складається в останню чергу, але поміщається в початок бізнес-плану.
13
Прикладіть до проекту документи, які можуть зацікавити інвестора: дані з аналізу ринку, специфікації продукції, фотографії, рекламні проспекти, резюме топ-менеджерів, контракти, рекомендаційні листи.