Що таке водяна пара.

Одним з хімічних сполук, що мають визначальне значення для існування всіх видів життя на Землі, є вода. Як і інші речовини, вона може перебувати в різних агрегатних станах. Одне з них - водяна пара.
Водяна пара являє собою газоподібне агрегатний стан води. Він утворюється окремими її молекулами в процесі випаровування. Водяна пара при нормальних фізичних умовах абсолютно прозорий, не має запаху, смаку і кольору. Однак при конденсації насичених парів води, змішаних з іншими газами, можуть утворюватися дрібні краплі. Вони ефективно розсіюють світло. Тому в подібному стані водяна пара можна відеть.На Землі пари води містяться в атмосфері. Вони відіграють найважливішу роль в протіканні різних природних процесів, а також безпосередньо впливають на життєдіяльність рослин, тварин і людей. Вміст водяної пари в повітрі називають вологістю. Розрізняють абсолютну і відносну вологість. Для отримання показника вологості повітря використовують прилади гігрометри або псіхрометри.Важнейшее місце сьогодні водяна пара займає в промисловості та багатьох галузях техніки. Він використовується в якості робочого тіла при перетворенні теплової енергії в кінетичну і електричну за допомогою різного роду парових машин - паросилових установок, парових турбін. Через досить високій теплоємності і можливості бути нагрітим до температури вище 100 ° C, водяна пара широко застосовується і як теплоносій. Наприклад, в системах парового отопленія.Ізученіе водяної пари почалося ще в XVI столітті. Перша наукова робота, присвячена його властивостям, була опублікована в XVII столітті Дж. Портом. З широким розповсюдженням парових машин в XIX-XX століттях водяна пара знову привернув увагу вчених. Так, в середині XX століття вироблялися серйозні дослідження поведінки пара на надвисоких тисках. Результати досліджень були викладені на четвертій міжнародній конференції за властивостями водяної пари, що проходила в Нью-Йорку в 1963 році.