Як оцінити урок.

Проведення сучасних уроків - це далеко не одноманітний процес, що виконується за єдиною структурно-змістовної схемою. Педагогічна теорія розробила численні види аналізу уроку, і в кожного своя мета. Практикуючого вчителя цікавить абсолютно конкретний аналіз, який сприяє внесенню пропозицій щодо поліпшення роботи педагога. Основу аналізу становить поетапний розбір дій вчителя на уроці.
Інструкція
1
Починаючи оцінку уроку, викладіть загальні відомості про нього. Відзначте дату проведення, номер школи, клас, прізвище, ім'я, по батькові вчителя, навчальний предмет, тему, мету.
2
Проаналізуйте відповідність обраного типу уроку його дидактичним цілям. Визначте, чи раціонально використовувалося час на кожному етапі уроку з точки зору ефективного вирішення поставлених завдань.
3
Визначте рівень ефективності виконання вимог програми до матеріалу уроку і використанню різноманітних форм роботи з учнями.
4
Оцініть змістовність уроку і його дидактичну опрацювання. Проаналізуйте, наскільки доступний у викладі, цікавий матеріал уроку, вірним чи є співвідношення його теоретичної та практичної частин.
5
Перерахуйте методи та прийоми залучення і підтримки уваги учнів на уроці, активізації їх діяльності. Оцініть ефективність використання наочних посібників та технічних засобів навчання.
6
Зробіть висновки про поведінку учнів на уроці. Визначте ступінь їх пізнавальної активності, прояву допитливості, задоволеності проведеним уроком. Дайте відповідь на питання, чи використовує вчитель прийоми для підтримки працездатності школярів протягом всього часу уроку. Оцініть сформованість в учнів навичок колективної роботи: парної або групової.
7
Дайте оцінку діяльності вчителя як організатора уроку, зробіть висновки по його ролі в навчальному процесі. Охарактеризуйте особистість учителя, рівень його загальної і мовної культури, ерудицію та професійну компетентність. Визначте, чи створений на уроці психологічний комфорт для учнів, і наскільки проявляється гуманне ставлення вчителя до учня.
8
Зробіть висновки про системоутворюючих компонентах уроку, що включають організацію самостійної роботи учнів, створення ситуацій успіху, надання допомоги у виконанні індивідуальних завдань, реалізацію диференційованого підходу і прийоми з розвитку творчої і пізнавальної активності школярів.
9
Проаналізуйте результати уроку, міру досягнення особистісних і предметних цілей. Запропонуйте висновки, зроблені після оцінки уроку, і побажання щодо його вдосконалення.