Що в себе включає технічний пожежний регламент.

Основні положення технічного регулювання в галузі пожежної безпеки та загальні принципи її забезпечення регламентуються федеральним законом від 22 липня 2008 року № 123-ФЗ. Саме відповідно до нього здійснюється захист життя і майна громадян, юридичних осіб, а також державного та муніципального майна від пожеж.
Інструкція
1
Технічний пожежний регламент визначає загальні принципи забезпечення пожежної безпеки, встановлює систему класифікації та термінологію. Крім того, в ньому прописані і конкретні норми при проектуванні, будівництві та експлуатації поселень, міських округів, будівель, споруд, будівель, а також вимоги до виробничих об'єктів, техніці та продукції загального призначення.
2
У документі роз'яснені такі поняття, як аварійний вихід, безпечна зона, вибух, вибухонебезпечна суміш, вибухопожежонебезпекою об'єкта захисту, горюча середу, допустимий ризик, джерело запалювання, клас конструктивної пожежної небезпеки, необхідний час евакуації, об'єкт захисту і т. д. і т.п. - Всього 50 термінів. Точна термінологія дозволяє виключити будь-яку двозначність при трактуванні рядків документа.
3
Статтями регламенту встановлюються правові основи технічного регулювання в галузі пожежної безпеки, правила її забезпечення для різних будівель. Дано класифікації загорянь та пожежної небезпеки речовин і матеріалів, технологічних середовищ, пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон і т.д.
4
Описуваний документ дає класифікацію будівельних конструкцій з пожежної небезпеки, встановлює класифікацію перепон, що перешкоджають поширенню вогню, пожежно-технічну класифікацію сходів та сходових кліток, техніки і засобів для гасіння загорянь, пожежної автоматики, засобів індивідуального захисту і порятунку людей.
5
У регламенті конкретно описується, яким чином повинні дотримуватися норми пожежної безпеки при будівництві та експлуатації будівель. Розглянуті такі теми, як розміщення пожежовибухонебезпечних об'єктів на територіях поселень і міських округів; проходи, проїзди та під'їзди до будівель, споруд і будов; протипожежне водопостачання поселень і міських округів; вимоги до відстаней між будівлями, спорудами та будівлями та ін.
6
Уважно ознайомившись з даним документом, можна побачити, що їм охоплені чи не всі можливі нюанси забезпечення пожежної безпеки. Це означає, що в регламенті можна знайти відповідь на будь-яке питання, пов'язаний з даною тематикою.