Як знайти ймовірність.

У математичній статистиці основним поняттям є ймовірність тієї чи іншої події.
Інструкція
1
Ймовірністю події називається відношення сприятливих результатів до числа всіх можливих результатів. Сприятливий результат - це результат, ведучий до здійснення події. Наприклад, ймовірність того, що при кидку кубика випаде трійка, обчислюється так. Загальне число можливих подій при кидку кубика 6, по числу його граней. Сприятливих результатів в нашому випадку всього один - випадання трійки. Тоді ймовірність при одному кидку кубика викинути трійку: 1/6.
2
Якщо шукане подію можна розбити на кілька несумісних подій, то ймовірність такої події дорівнює сумі ймовірностей настання всіх цих подій. Ця теорема називається теоремою складання вероятностей.Рассмотрім при кидку кубика випадання непарного числа. Непарних чисел на кубику три: 1, 3 і 5. Для кожного з цих чисел ймовірність випадання дорівнює 1/6, за аналогією з прикладом з кроку 1. Значить, ймовірність випадання непарного числа дорівнює сумі ймовірностей випадання кожного з цих чисел: 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2.
3
Якщо необхідно обчислити вірогідність настання двох незалежних подій, то така ймовірність обчислюється як добуток ймовірності настання однієї події на ймовірність настання другого. Події є незалежними, якщо ймовірності їх настання або ненастання не залежать одне від друга.Напрімер, обчислимо ймовірність випадання двох шісток на двох кубиках. Випадання шістки на кожному з них настає або не настає незалежно від того, випала Чи шістка на іншому. Ймовірність того, що на кожному кубику буде 6 - 1/6. Тоді ймовірність появи двох шісток 1/6 * 1/6 = 1/36.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=SRW0FswmXEg