Як визначити річний випуск продукції.

Визначення обсягу річного випуску продукції є однією з найважливіших економічних завдань, від її правильного вирішення залежить ефективність роботи підприємства. При розрахунку кількості випущеної продукції враховується безліч факторів, недооцінка будь-якого з них може привести до істотних збитків.
Інструкція
1
Планування випуску продукції багато в чому залежить від напрямку діяльності підприємства. Якщо випускається продукція повсякденного попиту, то основними критеріями при розрахунку її обсягу стають можливості підприємства з виробництва і збуту. Важливу роль відіграють і питання своєчасного отримання вихідної сировини, якщо воно необхідне.
2
У тому випадку, якщо підприємство зайнято випуском досить складною штучної продукції, для визначення обсягу річного випуску необхідно заздалегідь сформувати портфель замовлень. Наприклад, підприємство випускає ковальські преси або мостові ферми. Такий товар не продаси в магазині, на нього треба заздалегідь отримувати замовлення. Маючи портфель замовлень і знаючи можливості підприємства, можна легко визначити річний обсяг продукції, що випускається.
3
Велике значення при визначенні обсягу випуску продукції має правильне визначення рівня попиту. Якщо попит зростає, кількість продукції, що випускається можна збільшити. Якщо падає, обсяги виробництва необхідно знижувати. Для визначення рівня попиту використовують різні методи - наприклад, графічний, при якому на графік наносяться показники продажів. Аналізуючи графік, можна оцінити існуючі закономірності і передбачити майбутнє підвищення або зниження попиту. Велике значення мають і експертні оцінки, пов'язані з аналізом поточної ринкової ситуації.
4
За підсумками аналізу ситуації складається виробнича програма підприємства, в якій визначаються річний обсяг, номенклатура і терміни випуску затребуваних ринком товарів. У програмі вказуються показники виробництва, які повинні бути досягнуті в певні календарні терміни. З урахуванням цього планується і робота всіх підрозділів підприємства.
5
Планована програма виробництва повинна відповідати можливостям підприємства, тобто його виробничої потужності, визначальною максимально можливий річний обсяг випуску продукції. Виробнича потужність визначається на початок року (вхідна потужність) і на його кінець (вихідна потужність). Перша розраховується з урахуванням наявних виробничих фондів, кількості працівників та інших необхідних ресурсів. Друга визначається на кінець року з урахуванням змін - зокрема, зміни попиту. При правильному плануванні необхідно уважно стежити за динамікою попиту і, при її падінні, вживати необхідних заходів. Наприклад, оновлювати асортимент продукції, покращувати її характеристики.