Як підготувати презентацію на захист диплома.

Для наочного викладу матеріалів і демонстрації досліджень необхідно підготувати презентацію до своєї дипломної роботи. Використовуйте можливості програми Microsoft Power Point, що входить в офісний пакет операційних систем сімейства Windows.
Вам знадобиться
  • - ПК під управлінням операційної системи Windows;
  • - доступ в інтернет.
Інструкція
1
Приділіть особливу увагу змісту дипломної роботи та її головним моментам. Позначте пріоритет смислового наповнення слайдів, а не кольору, графічного зображення або фонового малюнка.
2
Пам'ятайте, що презентація до захисту диплома повинна відображати основні стадії роботи над проектом. Сформуйте послідовне і закінчений опис кожного окремого етапу, вмістивши основну думку в пару грамотно складених пропозицій.
3
Акцентуйте увагу глядачів на переліку основних проблем і способів їх вирішення. Обгрунтуйте обрані вами методи і дайте кілька власних рекомендацій щодо їх визначенням.
4
Оформіть презентацію Power Point для дипломної роботи в нейтральних і непомітних тонах. Підбираючи шрифт і колір тексту, подбайте про те, щоб він легко читався і не зливався з фоном.
5
Підготуйте титульний лист презентації, вказавши в ньому назву вашої дипломної роботи. У правому нижньому кутку напишіть дані наукового керівника, прізвище та ініціали виконавця.
6
У наступних слайдах опишіть у вигляді лаконічних тез проблему і предмет дослідження. Використовуючи чіткі обґрунтування, вкажіть визначальну причину вибору теми для вашого дипломного проекту. Формуючи слайди, доповніть для наочності свої пояснення різними схемами, діаграмами і таблицями.
7
Поступово перейдіть до викладу методів дослідження, підкресліть значимість і актуальність вашого проекту. Підкріпіте теоретичну інформацію аналізом відомостей, отриманих в ході вашої роботи над темою.
8
Завершуючи презентацію, доповніть її списком результатів, отриманих вами під час досліджень. Пам'ятайте, що за 10-15 хвилин, відведених на представлення проекту, вам необхідно переконати членів комісії у своїй компетентності і заслуженому отримання звання фахівця.