Управлінська структура підприємства: Яку вибрати ?

Керівників підприємств і топ-менеджерів цікавить питання вибору такої управлінської структури, яка б дозволяла підвищити ефективність роботи при найменших витратах трудових і матеріальних ресурсів. В даний час існує три варіанти організаційних структур, що використовуються в різних компаніях: ієрархічна, проектна і матрична. Кожна з них має свої переваги і недоліки.
Інструкція
1
Лінійно-функціональна ієрархічна структура, що використовувалась на підприємствах Радянського Союзу, досі зустрічається на дрібних і середніх підприємствах, у державних установах і тих великих компаніях, де необхідна сувора дисципліна і централізація влади. Експерти вважають, що вона може виправдовувати себе на промислових підприємствах, що випускають в масовій кількості або великими серіями продукцію обмеженого номенклатурного ряду. Характеризується така структура відсутністю горизонтальних зв'язків між підрозділами. Коли вона має багато рівнів, існує небезпека збоїв, оскільки керуючі сигнали зверху можуть надходити за принципом «зіпсованого телефону». Співробітники такого підприємства більше націлені не на задоволення потреб замовників і клієнтів, а на дотримання встановлених внутрішніх правил.
2
Більш клієнтоорієнтованої є проектна управлінська структура. Вона нагадує живий організм, гнучко і швидко адаптується під мінливі умови ринку. Суть такої організації - командна праця компетентних і досвідчених фахівців, що виконують поставлені проектом завдання за умови обмежених термінів і в рамках лімітованих трудових і матеріальних ресурсів. Таку структуру слід віддати перевагу, якщо підприємство займається випуском інноваційної продукції. Вона чудово зарекомендувала себе в умовах перманентної реконструкції та в проектах, пов'язаних з комерційними ризиками. Але по завершенні роботи над проектом, керівництво повинне заздалегідь планувати перерозподіл ресурсів, щоб організація робіт з підготовки нового виробничого завдання займала якомога менше часу.
3
Матрична система поєднує в собі ієрархічну і проектну організацію управління виробництвом, коли сигнали, що акумулюються зверху, надходять до виконавців по горизонталі і вертикалі. Співробітники при цьому можуть одночасно виконувати свою звичайну роботу і брати участь у розробці проектів. Спочатку вона використовувалася в космічній галузі, одними з перших на неї перейшли General Electric і Shell Oil. Зараз ця організаційна структура успішно реалізована і на великих російських підприємствах - розробниках IT-продукції, тих, хто зайнятий у сфері високих технологій: радіоелектронної галузі, телекомунікаціях, фармацевтиці, авіаприладобудування.