Як вирішувати завдання по статистиці.

Статистика - це наука і навчальна дисципліна, яка входить в програми з різних спеціальностей. Задачі по статистиці вирішують і студенти, і співробітники різних організацій для виконання своїх робочих функцій. Такі завдання можуть мати різні цілі, відповідно, - різні шляхи вирішення. Проте їх об'єднує спільна мета - виявити і проаналізувати зв'язок між кількісної та якісної стороною будь-яких масових явищ. Щоб вирішити будь-яке завдання по статистиці, потрібно виконати ряд кроків.
Вам знадобиться
  • MC Excel, основні формули статистики
Інструкція
1
В першу чергу потрібно впорядкувати за обраною ознакою сукупність даних, які необхідно проаналізувати. Потім отримані групи даних об'єднати в стовпці таблиці. У ряді випадків даних, необхідних для вирішення, може не вистачати, тоді їх потрібно обчислити, використовуючи відповідну формулу статистики або математичні формули.
2
Виходячи з поставленого завдання, слід розрахувати шукану закономірність, використовуючи значення потрібних рядів. При проведенні даного розрахунку застосовуються основні формули статистики: середні, коефіцієнти, індекси, показники. Ці формули з поясненням умовних позначень можна знайти в підручниках зі статистики або в інтернеті.
3
Як правило, отриманий розрахунок потрібно представити у вигляді графічного зображення. Для цього в програмі, в якій йде робота, потрібно виділити стовпець і вибрати потрібне зображення: графік або діаграму.
4
На основі проведених розрахунків та графічного зображення потрібно провести аналіз отриманих даних, зіставити їх між собою і таким чином знайти відповідь на питання завдання.
Корисна порада
Найзручнішим інструментом вирішення завдань по статистиці вважається програма MC Excel, яка значно спрощує всі операціі.В інтернеті легко знайти зразки розв'язаних задач за статистикою які можна використовувати як наочний приклад.