Як виконати аналіз витрат.

Витратами є всі виплати, які здійснює підприємство в процесі фінансово-господарської діяльності. Причому в якості витрат, згідно з чинним податковим законодавством, визнаються тільки економічно обґрунтовані і документально підтверджені витрати. В цілях економії витрат проводиться їх аналіз на підставі планових кошторисів і даних бухгалтерського обліку.
Вам знадобиться
  • - планова кошторис витрат підприємства за аналізований період;
  • - фактичні дані бухгалтерського обліку про витрати за аналогічний період.
Інструкція
1
Порівняйте дані планової кошторису та бухгалтерського обліку за відповідними статтями витрат. При необхідності попередньо розподіліть і об'єднаєте фактичні витрати за групами, якщо їх найменування в бухобліку не відповідають статтям, зазначеним в кошторисі.
2
Проведіть оцінку виконання кошторису витрат в цілому і по окремих статтях. Виявити, за якими статтями є відхилення фактичних витрат від передбачених кошторисом. Проведіть перевірку дотримання встановлених норм витрат і визначте причини відхилень від кошторисних даних.
3
Подивіться, яка стаття має найбільшу питому вагу в кошторисі витрат. Якщо по ній є значні відхилення від запланованих даних, проведіть вибірку первинних документів, що підтверджують витрати. Обов'язково порівняйте фактичні дані з розробленими нормами витрат.
4
Якщо перевитрата викликаний змінами в технологічному процесі виробництва, розгляньте доцільність перезатвердження норм з тим, щоб змінити розрахунки за цією статтею витрат при складанні кошторису на наступний період.
5
Проаналізуйте кожну статтю витрат, по яких є відхилення. Визначте чинники, які спричинили за собою перевитрату чи економію і вкажіть, який з них зробив найбільший вплив на відхилення суми витрат від запланованих даних.
6
Складіть пояснювальну записку по проведеному аналізу. Дайте пояснення про кожного відхиленні за статтями витрат. Визначте доцільність внесення змін до планову кошторис витрат на наступний період.
Зверніть увагу
Порушення норм витрат свідчить про недоліки в у правлінні господарської діяльністю організації і про слабкий контроль за використанням ресурсів.