Як озаглавити текст.

Заголовок - це назва музичного або літературного твору або частини такого твору. В навчальних цілях студенти та школярі іноді самі створюють заголовок до розповіді або до його частини. Пошук відповідного назви полегшує дотримання деяких правил.
Інструкція
1
Прочитайте або прослухайте текст уважно один або два рази.
2
Визначте його сюжет та ідею. Назвіть головних героїв.
3
Сформулюйте сюжет в двох-трьох словах. У фразі може бути задіяно ім'я головного героя. Перевірте, чи підходить така фраза як заголовка: вона повинна мати зв'язок з текст ом, але не до рівня ілюстрації. Складіть кілька варіантів заголовка.
4
Використовуйте за таким же принципом ідею або окремо ім'я і описану в текст е рису героя. Складіть ще невелику групу заголовків з двох-трьох слів.
5
Прочитайте весь список заголовків, комбінуйте деякі, якщо зможете. Виберіть найбільш вподобаний.