Як відкрити студентський бізнес-інкубатор.

Кількість вищих навчальних закладів, на базі яких відкриті студентські бізнес-інкубатори, збільшується з кожним роком. Концепція бізнес-інкубації вже отримала широке поширення в США, Канаді та Західній Європі, це спеціалізовані структури, що забезпечують сприятливе середовище для розвитку малих підприємств. Створення таких інкубаторів при вузах дозволить студентам отримувати навички практичної роботи і навіть реалізовувати свої інноваційні проекти за рахунок підприємств, готових на їх втілення.
Інструкція
1
Якщо ідея створення бізнес-інкубатора на базі вашого університету вже стала проектом, над її реалізацією повинні працювати органи студентського самоврядування, які є однією із структур Об'єднаної ради навчаються університету. Організаційну роботу необхідно провести спільно з адміністрацією вузу, проректором з наукової та інноваційної діяльності. Розробіть концепцію інкубаційній системи і вирішите, буде вона діяти на базі якихось окремих факультетів і кафедр або об'єднає в собі всі напрямки навчальної діяльності вашого університету.
2
Проведіть організаційні збори. Визначте пріоритетні напрямки, в яких можуть бути створені малі інноваційні підприємства при університеті. Зверніться до підприємців, в тому числі колишнім випускникам вашого вузу з тим, щоб вони підключилися до роботи над проектом, від них можуть знадобитися консультаційні та експертні послуги. У ряді випадків їх підприємство може стати полігоном для впровадження інноваційних студентських проектів. Домовтеся з ними про проведення бізнес-стажувань.
3
Організуйте і проведіть освітні заходи, спрямовані на навчання студентів основам підприємницької діяльності. Заняття можуть проводитися у формі семінарів, майстер-класів, ділових ігор, форумів, лекцій та конференцій. Завданням їх є розвиток компетенцій і навичок, отримання практичних та юридичних знань, необхідних молодому підприємцю. У роботі бізнес-інкубатора студенти можуть брати участь як розробники власних бізнес-проектів, так і члени проектних команд та працівники апарату управління.
4
Створіть систему інформаційно-консультаційного супроводу. Визначте, де і у кого студенти зможуть отримувати експертні поради та консультації з питань організації малого підприємства та його оформлення, ведення ділових переговорів, оформлення ділової документації, договорів і контрактів. Забезпечте всіх бажаючих інформаційними та методичними матеріалами, підготуйте інструкції, буклети та брошури, списки корисних посилань.
5
Разом з адміністрацією університету опрацювати питання матеріально-технічних умов для розміщення новостворюваних інноваційних студентських підприємств. Забезпечте студентам обладнані робочі місця з меблями та комп'ютерами, оргтехніку, канцелярські товари, місця для проведення робочих зустрічей і зборів.