Як людина використовує озерні екосистеми.

Ліси, поля, луки, болота і озера - це приклади природних екосистем, або біогеоценозів. Вони мають відносно однорідні умови середовища і утворені різними популяціями живих організмів, що мешкають спільно і взаємодіючими як між собою, так і з неживою природою. Крім того, екосистеми піддаються втручанню людини.
В екологічній системі співтовариство живих істот разом з фізичним середовищем їх проживання функціонує як єдине ціле. Озерами вважаються природні водойми зі стоячою водою, розташовані в поглибленнях суші. Вони бувають проточними і безстічними, прісними і солоними. Озерний біогеоценоз складається з організмів, що населяють водойму, фізичних і хімічних властивостей води, особливостей донного рельєфу, складу і структури грунту. На екосистему впливає також атмосферне повітря, що взаємодіє з поверхнею води, сонячна радіація та інші фактори. Все більшої ваги набуває вплив з боку людини. Використовувати озерні екосистеми люди можуть по-різному. Найдавнішим варіантом експлуатації озер є ведення рибальського господарства, адже сама структура озерних біогеоценозів сприяє розведенню і лові риб. Розводити можна не тільки рибу, але й водорості, і різні інші організми, що знаходять застосування потім в кулінарії, фармакології та інших галузях народного господарства. Озерну воду людина використовує, щоб поїти тварин, для поливу рослин і в побутових цілях. Родючий мул, що видобувається з дна озера, може використовуватися як добриво в сільському господарстві. Оскільки в ньому століттями перегниває останки рослин і тварин, він відрізняється особливою поживністю. Таке природне добриво перевершує за якістю більшість штучних хімічних аналогів. Водойми і навколишні їх території використовуються людиною для відпочинку та оздоровлення, туризму та спорту. Великі озера можуть використовуватися також як транспортних шляхів, що з'єднують різні точки на суші. Незважаючи на те що біогеоценоз відносно стійкий в часі і являє собою саморегулюючу і самопідтримується систему, він може зазнавати значні зміни, аж до переходу в інший тип екологічного співтовариства. Так, за певних обставин озеро здатне зарости і перетворитися на болото. Це відбувається тоді, коли редуценти (організми, переробні відходи) перестають справлятися з покладеним на них навантаженням. При цьому змінюється видовий склад жителів і характеристики водойми. Природно, що експлуатувати болото подібно колишньому колись озеру людина вже не може. Використовуючи озерні екосистеми, людям слід пам'ятати про екологічні наслідки, до яких можуть призвести ті чи інші маніпуляції. Для раціонального природокористування необхідно знати пристрій і механізми функціонування природних співтовариств.