Що таке документообіг.

Документооборотом в бухгалтерському обліку називається складання або одержання первинних облікових документів, їх впорядкований рух по підрозділах, прийняття до обліку, обов'язкова обробка і подальша передача в архів. В організаціях рух документів визначається графіком документообігу.
Для всіх первинних документів у бухгалтерському обліку існує кілька етапів документообігу. Перший і основний - це складання облікового документа безпосередньо в момент здійснення господарської операції або відразу після її закінчення. Фіксування операції господарської діяльності проводиться відповідно до встановлених вимог. Всі посадові особи, які створили і підписали первинні документи, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься в даних документах. Другий етап - передача в бухгалтерію оформлених первинних облікових документів. Бухгалтер зобов'язаний проконтролювати їх зміст, повноту і правильність складання, а потім виконати арифметичну перевірку. Далі первинні облікові документи проходять обробку. При цьому натуральні показники переводяться в грошові вимірники. Такий процес називається таксування, або розцінкою. Потім документи підбираються за їх економічним змістом (наприклад, нарахування заробітної плати, прихід і витрата готової продукції тощо) і проходять Контирування. На цьому етапі в них вказується кореспонденція бухгалтерських рахунків по даній господарській операції. Далі первинний обліковий документ і міститься в ньому інформація про господарську операцію вноситься в обліковий реєстр. Потім документи обов'язково мають бути спрямовані на зберігання в архів.Составіть графіки і схеми документообігу, виходячи з особливостей господарської діяльності організації - обов'язок головного бухгалтера. Графік повинен бути затверджений керівником організації. Уніфікованої форми такого документа не існує. Однак є головні моменти, які необхідно врахувати при його складанні: графік документообігу повинен відображати оптимальну кількість підрозділів для проходження кожного первинного документа і визначати мінімум його знаходження в кожному підрозділі. Даний локальний нормативний акт оформляється у вигляді схеми або переліку первинних облікових документів, які повинні представляти підрозділу. Обов'язково потрібно вказувати виконавців; відобразити, якими документами повинні обмінюватися підрозділи і в які терміни. Ефективно організований документообіг забезпечує своєчасність оформлення бухгалтерської звітності. Працівники організації зобов'язані дотримуватися встановлені терміни документообігу. Головний бухгалтер здійснює контроль за дотриманням графіка.