Що таке точка беззбитковості.

Відкриття власної справи може стати дуже непростим завданням. Підприємцю доводиться вирішувати безліч найрізноманітніших питань з організації бізнесу. Одне із завдань - своєчасне здійснення фінансових цілей бізнес-проекту. Найбільш важливим показником фінансового становища нового підприємства вважається досягнення точки беззбитковості.
В світі бізнесу нерідко можна почути розхожу думку: або ви досягаєте точки беззбитковості, або ставите остаточну крапку у своєму бізнесі. Досягнення точки беззбитковості - головна фінансова мета, до якої повинен прагнути підприємець, запускаючи ділової проект. Говорячи простими словами, це такий стан, коли доходи від бізнесу стають рівними сумі витрат. Слід пам'ятати, що структура виробничих затрат неоднорідна і складається з постійної і змінної частин. Змінні витрати практично повністю визначаються діяльністю компанії. Інакше кажучи, з ростом продажів збільшуються змінні витрати. Ця обставина дозволяє бізнесменові до деякої міри регулювати цей вид витрат. Змінні витрати залежать значною мірою від того, яка кількість матеріальних ресурсів і грошових коштів витрачається на одиницю продукції, що випускається. Сюди ж прийнято відносити витрати на матеріали і сировину, на технології, енергію, логістику, а також собівартість товару. А ось постійні витрати нерідко перетворюються для підприємства в важкий вантаж. До цієї категорії витрат зазвичай відносяться оренда офісних та виробничих площ, оплата праці працівників, регулярні виплати за фінансовими зобов'язаннями підприємства. Першочергове завдання підприємця полягає в тому, щоб правильно розрахувати обидва види витрат - змінні і постійні. Після цього з'являється можливість вирахувати точку беззбитковості, після якої починається справжня прибуток. Для цього бізнесмен повинен відповісти на два питання: яким має бути рівень доходу, щоб покрити всі витрати протягом певного періоду, а також скільки продукції для цього буде потрібно реалізувати. При досягненні точки беззбитковості підприємство ще не матиме прибутку, але одночасно не понесе збитків. З цього моменту з'являється можливість з випуском кожної нової одиниці продукції вийти в прибуток. При визначенні точки беззбитковості можна виразити її як в одиницях продукції, так і в чистому грошовому еквіваленті. В останньому варіанті шукана точка буде дорівнює мінімального доходу, при якому витрати виробництва цілком окупаються, а прибуток при цьому відсутня. Будучи вираженою в одиницях продукції, точка беззбитковості складе мінімум товарів, вироблених за конкретний період. Точка беззбитковості стає надійним критерієм оцінки ефективності діяльності нового підприємства. Якщо з'ясовується, що компанія в заплановані терміни не в змозі досягти зазначеної точки, прийнято вважати, що підприємство неефективно з ринкової точки зору. Втім, для повної і об'єктивної оцінки потрібно проробити всебічний аналіз фінансових показників підприємства.