Що таке соціальне виховання.

Розвиток дитини - це перетворення його в соціальна істота - особистість. Воно відбувається під впливом навколишнього його природною і соціального середовища, а також за допомогою спеціальної цілеспрямованої діяльності з формування певних якостей особистості - соціального виховання.
Для повноцінного розвитку дитини велике значення має спілкування. Саме в процесі спілкування засвоюється мова, яка грає провідну роль в пізнанні та освоєнні навколишнього світу. Перетворення в соціального суб'єкта відбувається в результаті соціалізації людини, інтеграції їх у суспільство, в соціальні групи. Цей процес реалізується за допомогою засвоєння цінностей, установок, зразків поведінки, соціальних норм, на основі яких формуються значущі якості лічності.Соціалізація - безперервний процес, що триває впродовж усього життя людини, але найбільш велика його роль в дитинстві і юності, в ці періоди закладаються всі базові орієнтації, засвоюються основні соціальні норми, формується мотивація соціальної поведінки. Соціальна середовище - це найрізноманітніші спільності людей, які характеризуються певними системами відносин і правил. Людина в якійсь мірі впливає на середовище, змінює її, але одночасно і середу впливає на людину, пред'являючи йому свої вимоги. Оточення може приймати людину, її вчинки, а може і відкидати, ставитися до нього неприязно. Соціальне виховання допомагає набувати необхідних, з точки зору суспільства, соціальні, духовні та емоційні цінності. Основна мета його - сприяння розвитку людини, реалізація її здібностей на благо общества.Процесс соціального виховання здійснюється, насамперед, в родині, пізніше - в освітніх установах, при неформальному спілкуванні. Сім'я - це головна умова реалізації здібностей людини, найважливіший виховний інститут, що володіє великими можливостями. Дитина засвоює в родині кілька соціальних ролей: сина чи дочки, сестри або брата, племінника, онука, знайомиться з ролями матері і батька, бабусі і дідусі. Наступна важлива роль - член колективу. У дитячому садку, школі, спортивній секції, в спілкуванні з однолітками, діти засвоюють ролі товариша, друга, учня, лідера. Значуща соціальна роль - бути громадянином своєї країни, любити свою батьківщину, пишатися ім.Для кожного періоду соціального розвитку характерні специфічні вікові особливості, які проявляються в певних психологічних реакціях, в відповідної віку діяльності, в формуючому впливі різних інститутів соціалізації. Освоєння дітьми механізму рольової поведінки забезпечує їм успішну включеність в суспільні відносини, вони навчаються пристосовуватися, адаптуватися до нових ситуацій протягом усього подальшого життя. Цей процес пристосування називається соціальною адаптаціей.Нередко процес соціалізації ускладнюється з яких-небудь причин. Входження в суспільство може бути важким внаслідок особливостей фізичного або психічного розвитку. Іноді засвоєння соціальних норм дитиною спотворюється в результаті стихійного або навмисного впливу середовища. В результаті, він не може влитися в нормальні соціальні відносини і тому потребує спеціалізованої допомоги для успішної інтеграції.