Що таке глобалізація.

Глобалізацією називають перетворення явища з масштабів однієї країни в явище світового рівня. Тобто те, що колись стосувалося однієї держави або якоїсь його території, в процесі глобалізації починає зачіпати прямо або побічно всіх жителів Землі.
Основний результат глобалізації - поділ праці на міжнародному рівні, повсюдна міграція людських і виробничих ресурсів, міжнародна стандартизація технічних і економічних процесів, а також взаємне проникнення культур різних держав. Глобалізація охоплює всі сфери суспільного життя, і в підсумку світ стає більш залежним від окремих своїх частин. Однак особливо яскраво процес глобалізації можна простежити в економіці - формуються світові ринки, відбувається інтеграція різних галузей світового господарства. Під кінець минулого століття світова інтеграція досягла особливого швидкого темпу, цьому сприяли падіння «залізної завіси» і розпад СРСР, а також активне включення Китаю в світову економіку і повсюдне потужний розвиток інформаційних технологій. У явища глобалізації є як позитивні, так і негативні наслідки. Причому різні експерти, науковці, політики одні й ті ж наслідки глобалізації зазвичай по-різному інтерпретують. Так, очевидно, що в результаті глобалізації формується єдина транснаціональна система господарства, і міждержавні кордони сьогодні стають з кожним десятиліттям все менш і менш значущими. Про це свідчить наростаючий темп міграції народів різних країн по всій планеті. Це потенційно призведе до формування так званого «соціомоноліта» - неподільного за національними, політичними, релігійними та іншими ознаками суспільства. Одні вважають це доброю тенденцією, інші ратують за збереження окремих культур і економік в кожній окремо взятій країні. Разом з тим, очевидно, що формування неподільного цілісного суспільства - неминучий наслідок процесу глобалізації, який в наші дні набирає все більш стрімких обертів. І найбільш позитивним результатом такого всебічного об'єднання світу може стати рішення однією з найсерйозніших проблем планетного масштабу, яка тисячоліттями не покидає нашу планету - загрози міжнаціональних війн і збройних столкновеній.Существует суспільне і політичне рух противників глобалізації - антиглобалістів. Його членами найчастіше стають видатні вчені, економісти, громадські діячі та інші активісти, які критикують процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції в єдине світове співтовариство.