Як впровадити процесний підхід.

Починаючи впровадження системи менеджменту якості, ми всі стикаємося з основною вимогою ІСО 9001-2008 про застосування організацією процесного підходу до управління. Впровадження процесного підходу потребують від менеджера організації помітних зусиль, але й ефект від цього впровадження не залишиться непоміченим.
Першим кроком необхідно представити роботу всієї організації, як сукупність різних видів діяльності з перетворення очікувань, потреб і вимог своїх клієнтів в потрібну їм продукцію (послугу). Для того щоб робота організації була злагодженою і приводила до бажаних результатів, всі види діяльності організації необхідно представити як процеси, які перетворять входи (матеріали, інформацію тощо) у виходи (продукцію, послуги, оброблену інформацію тощо) .Для кожного виділеного процесу необхідно визначити, якими ресурсами (грошовими, матеріальними, людськими та ін.) він повинен бути забезпечений і яким повинен бути конкретний результат кожного процесу. Щодо результатів процесу слід зазначити, що чим більш чітко будуть сформульовані вимоги до результату, тим простіше персоналу буде усвідомити ступінь свого внеску в діяльність організації і тим прозоріше буде вся система управління організаціей.Для забезпечення керованості процесу призначається власник процесу. Власником процесу призначається особа, яка здійснює управління процесом і яке відповідає за досягнення необхідного результату процесса.Для забезпечення можливості постійного вдосконалення діяльності організації слід заздалегідь забезпечити можливість накопичення та систематичного аналізу даних про результативність та ефективність процессов.После того як методична частина роботи по впровадженню процесного підходу завершена, можна приступати до практичних дій. В першу чергу необхідно провести відповідні інструктажі персоналу по процесного підходу, довести вимоги до результатів процесів, забезпечити розуміння персоналом взаємозв'язку всіх процесів організації та важливість кожного процесу в загальних результатах діяльності організаціі.В метою забезпечення залученості персоналу в процес постійного вдосконалення діяльності організації варто заздалегідь опрацювати відповідну систему мотивації персоналу, націлює персонал на досягнення необхідних результатів процесів.