Як оформити портфоліо для школяра. Оформлення портфоліо школяра.

Сучасні вимоги до організації навчального процесу припускають серед іншого і фіксацію успіхів школяра. Для кожного учня створюється портфоліо. У початкових класах його наявність не є обов'язковим, а от починаючи з середньої ланки батьки, школярі й самі учні починають приділяти сему нововведенню велику увагу
Інструкція
1
Кожна школа, особливо якщо вона носить статус гімназії або ліцею, намагається виділити своїх випускників серед інших, тим самим презентувати і саму себе. Для цього зовнішній вигляд портфоліо призводять до однаковості: на титульному аркуші розміщують емблему або логотип школи, при оформленні використовують єдині кольору і тону, певний шрифт і пр.
2
Далі оформляється персональна сторінка учня включає особисті дані.
3
Третій обов'язковий за стандартом лист - це автобіографія.Учащемуся надається можливість продемонструвати навик самостійного структурування подій, їх відбору та опису, визначення ступеня значімості.Для рецензента в даному розділі значення матимуть аналітичні здібності дитини, а також уміння грамотно і послідовно викладати думки, вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки, оцінювати події і себе в ніх.Автобіографія при такому підході кілька кореспондується з резюме. Викладається не тільки фабула у вигляді: «народився-вчився», але ті значущі вміння та навички, якими дитина опанував на тому чи іншому етапі (так, якщо школяр паралельно займається в музичній школі необхідно відобразити, що він володіє музичними слухом, знає музичну грамоту , вміє грати на інструменті. Серед досягнень необхідно вказати участь в оглядах, конкурсах і пр.)
4
Далі - підсумки психологічної діагностики. Варто звернути увагу і учнів і вчителів, що на сьогоднішній день ці дані не є обов'язковими і включаються до портфоліо виключно за згодою обох сторін.
5
Основний набір портфоліо це результати участі в олімпіадах (всеросійських, обласних, муніципальних, шкільних), конкурсах і заходах; спортивні досягнення учня; участь в секціях та гуртках, а також відвідування додаткових курсів. Опис тих умінь і навичок, якими оволодів школяр додатково.
6
Рекомендаціями класного керівника і шкільного психолога закінчується «офіційна» частина портфоліо.
7
Наявність двох останніх листів дозволяє школяреві висловити свою думку щодо самовизначення, поділитися поглядами і цілями на майбутнє, а також включити до загальних матеріалами відгуки та рекомендації.
Корисна порада
Учень має право додавати додаткові матеріали, розділи та елементи оформлення, на свій розсуд.