Як вести касові операції.

Якщо організація застосовує розрахунки готівкою, то необхідно фіксувати такі операції документально відповідно до регламенту Центрального банку.
Вам знадобиться
  • -бланкі прибуткових ордерів;
  • -бланкі видаткових ордерів;
  • -журнал касира-операціоніста;
  • -кассовая книга.
Інструкція
1
Розрахуйте ліміт залишку грошей в касі і надайте цей розрахунок в свій банк. Вся готівка понад ліміт повинна здаватися в банк. Винятками з цього правила є лише п'ять днів, починаючи із встановленої дати видачі заробітної плати чи інших виплат.
2
Якщо у організації відкриті відособлені підрозділи з окремими банківськими рахунками, то ліміт залишку каси розраховується для кожного такого підрозділу.
3
Усі надходження і видачі з каси оформляйте первинним документом встановленої форми - прибутковим або видатковим ордером. Ведіть журнали обліку прибуткових і видаткових ордерів для збереження порядку нумерації документів. Всі операції по руху грошей вносите в касову книгу.
4
Дотримуйтесь правильність заповнення прибуткових і видаткових документів і касової книги. Суми в касових ордерах повинні бути заповнені прописом, на ордерах обов'язкове підпис бухгалтера і керівника. Аркуші касової книги мають бути пронумеровані. Книгу обов'язково прошнурувати, зафіксувати записом про кількість аркушів і печаткою.
5
Перед завершенням робочого дня зніміть звіт з касового апарату. Дані звіту зафіксуйте в журналі касира-операціоніста. Крім даних про денний виручці з касового звіту, в книзі касира-операціоніста відбивайте суми зданої в банк виручки і залишки на початок і кінець кожного дня.
6
Після виведення залишку на кінець дня підготуйте касовий звіт - до відривній частині аркуша касової книги підберіть всі первинні документи за день. Своєчасно здавайте касові звіти в бухгалтерію.