Як розбити число.

Будь-яке число складається, як мінімум, з одиниць. Це натуральні числа: 1,2,3 і т.д. до 9. А далі з десятків, сотень, тисяч, мільйонів і пр. Знаючи це, дуже легко розбити число на частини.
Інструкція
1
Розглядається число : 16548667 (16548000 667). Спочатку треба зрозуміти, з яких частин складається це число . В цьому прикладі число складається (від меншого до більшого) з одиниць, десятків, сотень, тисяч і мільйонів.
2
Тепер можна по порядку розбивати число : 7 одиниць, 6 десятків, 6 сотень, 548 тисяч, 16 мільйонів.
Зверніть увагу
Існує тип задач, в якому навпаки вказано число, вже представлене в розбитому форматі. В такому випадку береться листок паперу і справа наліво пишуться всі складові частини числа по порядку, від меншого до більшого. Приклад: Розбито число на 4 одиниці, 8 десятків, 7 сотень і 4 тисячі. Щоб зібрати його, потрібно по порядку, справа наліво, від одиниць до тисяч записати число: 4784.