Як знайти теплоту.

Кількість теплоти в фізичному розумінні - це певна кількість енергії, що отримується або теряемое при теплопередачі. Для того, щоб виміряти кількість переданої теплоти між тілами, потрібно скористатися декількома формулами.
Інструкція
1
Припустимо, відбувається процес теплопередачі, причому не вчиняється ніякої роботи (A = 0). В такому випадку, кількість теплоти Q буде фактично дорівнює зміні внутрішньої енергії даного тіла (? U): Q =? U.
2
Відомо, що зміна енергії тіла - це сума змін енергії всіх атомів даного тіла. Маса тіла, в свою чергу, прямо пропорційно кількості цих мікрочастинок. Отже, і кількість теплоти Q, і зміна енергії? U теж пропорційні масі даного тіла m і температури t: Q =? U = c * m *? T, де? T - зміна температури тіла в процесі теплопередачі, c - це введена величина , називається питомою теплоємністю речовини. Вона вимірюється в Дж/(кг * К). Інакше кажучи, даний показник говорить про те, яке потрібне кількість теплоти Q для нагрівання 1 Кг даної речовини на 1 Кельвін.