Як написати правильно введення.

Важливою складовою частиною будь-якого наукового праці є введення . Мета його написання - надати потенційному читачеві огляд про роботу. Після ознайомлення з введення м він приймає остаточне рішення про те, чи є необхідність в подальшому читанні. Саме тому в цьому розділі висвітлюються не тільки основні моменти наукової праці, а й актуальність та практична необхідність досліджуваної теми в цілому. Незважаючи на гадану простоту, написання вступу викликає труднощі у багатьох учнів.
Вам знадобиться
  • Дослідницька робота
  • Список використаної літератури
Інструкція
1
Напишіть обґрунтування актуальності проблеми, порушеної при написанні наукової роботи. Вкажіть важливість її дослідження, необхідність у нових знаннях у сфері.
2
Опишіть ту літературу, яку використовували при написанні своєї роботи. Важливо показати не лише свою обізнаність у розглянутому питанні, а й знання праць колег і наукових діячів, що також займаються дослідженнями в цій галузі.
3
Складіть цілі і завдання, які ставите перед собою при написанні роботи. Намагайтеся, щоб формулювання були лаконічними і чіткими.
4
Наведіть гіпотезу. У ній повинні відображатися припущення і результати, до яких прийде дослідник при завершенні своєї роботи.
5
Опишіть предмет і об'єкт дослідження.
6
Вкажіть методи дослідження, до яких плануєте звертатися. Дайте короткий опис кожного з них.
7
Сформулюйте перспективи, які виникнуть при підтвердженні гіпотези. Постарайтеся підтвердити передбачуване фактами і посиланнями на статті, де вже порушувалися ідентичні питання.
8
Покажіть структуру роботи. Цей пункт багатьма навчальними закладами опускається. Деякі ж, навпаки, надають йому важливість і вимагають докладно розписати кількість глав, вказавши короткий зміст кожної.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=9szbyVEYtMg
Зверніть увагу
При описі актуальності досліджуваної проблеми слід привести 2-3 точні фрази, сказані авторитетними представниками тієї галузі науки, в якій проводиться робота.
Корисна порада
Увімкніть у запровадження опис праць тих наукових діячів, які вирішували подібну задачу. При цьому вкажіть, чим відрізняється підхід, обраний вами. Виклад має бути ясним, без використання недвозначних фраз і формулювань. Якщо введення пишеться для дипломної роботи, то в ньому необхідно також висвітлити наукову новизну теми та практичну значимість проведених досліджень.