Як вирішувати приклади в стовпчик.

Приклади з багатозначними числами найкраще вирішувати стовпчиком: так і зручніше, і швидше, і результат буде вірним. Щоб справити правильні обчислення, необхідно дотримуватися певного алгоритму.
Інструкція
1
Запишіть потрібний приклад стовпчиком так, щоб одиниці другого доданка, множника або від'ємника знаходилися під одиницями першого доданка, множника або зменшуваного відповідно. Так само повинні розташовуватися і десятки, сотні, тисячі і т.д. Поставте горизонтальну риску, під якою будете записувати результат.
2
Коли ви виробляєте дію додавання, тоді почніть складати одиниці, потім десятки, сотні і т.д. Якщо при додаванні будь-яких розрядних одиниць їх сума вийшла менше 10, тоді під рисою, запишіть це число під відповідним розрядом. Якщо ж сума більша 10, тоді запишіть цифру одиниць отриманого числа, а кількість десятків напишіть олівцем над цифрами того розряду, числа якого будете складати. Це число додайте при додаванні чисел наступного розряду. Так продовжуйте до останнього розряду в числі. Множення стовпчиком проводиться аналогічним чином, тільки з використанням дії множення.
3
При відніманні також почніть дії з одиниць. Якщо число того чи іншого розряду зменшуваного менше числа від'ємника, то займіть у наступного розряду 1 десяток або сотню і т.д. і зробіть обчислення. Поставте крапку над числом, у якого займали, щоб не забути. При виконанні дій з цим розрядом віднімайте вже з зменшеного числа. Результат запишіть під горизонтальною рисою.
4
перевірити правильність обчислень. Якщо ви складали, тоді з отриманої суми відніміть одне з доданків, у вас повинно вийти друге. Якщо ж ви вичитали, тоді складіть отриману різницю з від'ємником, повинно вийти зменшуване.
Зверніть увагу
Обов'язково розряди чисел повинні знаходитися один під одним.