Як знайти твір векторів.

Для векторів є два поняття твори. Одне з них скалярное твір, інше - векторне. Кожне з цих понять має свій математичний і фізичний зміст і обчислюється абсолютно по-різному.
Інструкція
1
Розглянемо два вектора в тривимірному просторі. Вектор a з координатами (xa; ya; za) і вектор b з координатами (xb; yb; zb). Скалярное твір векторів а і b позначається (a, b). Воно обчислюється за формулою: (a, b) = | a | * | b | * cos ?, де? - Кут між двома векторамі.Можно обчислити скалярний твір в координатах: (a, b) = xa * xb + ya * yb + za * zb. Також існує поняття скалярного квадрата вектора, це скалярне твір вектора на самого себе: (a, a) = | a |? або в координатах (a, a) = xa? + Ya? + Za? .Скалярное твір векторів - це число, що характеризує місце розташування векторів відносно один одного. Часто його використовують для обчислення кута між векторами.
2
Векторное твір векторів позначається [a, b]. В результаті векторного твори виходить вектор, який перпендикулярний обом векторах-співмножник, а довжина цього вектора дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах-співмножник. Причому три вектора a, b і [a, b] утворюють так звану праву трійку векторів .Довжина вектора [a, b] = | a | * | b | * sin ?, де? - Кут між векторами a і b.