Як розвивати пам'ять і мислення.

Пам'ять і мислення є найбільш важливими пізнавальними психічними процесами, без яких немислимо повноцінне формування особистості. Спроби розвивати ці функції від випадку до випадку, епізодично, не можуть привести до хорошого результату. Розвиток розумових здібностей та вміння запам'ятовувати інформацію слід здійснювати системно.
Інструкція
1
Пам'ять представляє собою сукупність процесів по запечатлению, збереження та відтворення інформації. Щоб зробити пам'ять більш ефективної, слід знати і застосовувати в навчанні закономірності її розвитку.
2
Надійне запам'ятовування досягається при використанні емоційного компонента. Нам властиво надовго запам'ятовувати ті події і явища життя, які торкнулися наші почуття, залишили емоційний відгук. Тому потрібно намагатися використовувати при запам'ятовуванні матеріалу образи, що несуть емоційне забарвлення.
3
Краще запам'ятовується матеріал, що подається у вигляді яскравих образів, порівнянь, асоціативних рядів.
4
Прив'язуйте запам'ятовується до цілей діяльності. Механічне заучування слід замінювати діями з малюванням, веденням записів, маніпулюванням предметами.
5
Покращує процес запам'ятовування виховання свідомого контролю. Участь свідомості виховує здатність до довільного оперування образами, роблячи пам'ять незалежною від випадкових факторів.
6
Порядок подання матеріалу для запам'ятовування повинен бути різноманітним. Досягається це, наприклад, чергуванням заучувати предметів. Так, після літератури слідують точні науки, потім російську мову і т.д. Цей принцип повинен використовуватися учнями і при виконанні домашнього завдання.
7
Пам'ять і різні види мисленнєвої діяльності тісно пов'язані між собою. Під мислення м розуміються психічні процеси, щоб забезпечити встановлення істотних зв'язків між предметами і явищами дійсності. Мислення тісно пов'язане з мовною функцією.
8
Незважаючи на наявність індивідуальних особливостей мислення, існують загальні прийоми розвитку цієї пізнавальної функції. Ці прийоми вимагають систематичного виконання різних завдань та вправ, своєрідною «мисленнєвої гімнастики».
9
Так, дітям можна порекомендувати вправи на визначення понять, встановлення подібності та відмінності між поняттями (наприклад, «важкий - трудівник»). Корисно вправлятися в творі коротких оповідань чи історій по прислів'ями та приказками. Складання та розгадування кросвордів і головоломок також сприяє розвитку розумової діяльності.
10
Пам'ятайте, що розвиваючи здібності пам'яті і мислення, ми одночасно покращуємо всі інші пізнавальні процеси, а також мова та креативні здібності.