Як вираховувати площу. виcobnsdfnm пощади.

Площа або розмір геометричних фігур одна з найважливіших величин геометрії. Саме для підрахунку і знаходження площі фігур при заданих параметрах складаються різні формули. Завдання визначення площі в кожному конкретному випадку вирішується з урахуванням властивостей геометричних тіл. Для деяких фігур, і зокрема для опуклого багатокутника, відсутні чітко задані формули підрахунку площі. В даному випадку розмір фігури визначається за допомогою додаткових побудов.
Інструкція
1
Для визначення площі опуклого багатокутника необхідно знати його сторони і кути. Запишіть відомі дані. Побудуйте опуклий багатокутник.
2
Проведіть додаткові побудови. З однієї вершини багатокутника проведіть прямі до решти вершин. Вийде розбиття фігури на кілька трикутників. Площа багатокутника складається з сум площ даних трикутників.
3
Визначте площа кожного трикутника. Першим обчисліть площа трикутника a, b, m з двома відомими ребрами a і b і кутом? між ними. Площа трикутника вважається за формулою S =? * a * b * sin?.
4
Далі знайдіть невідомим третьою ребро m даного трикутника і прилеглий до цієї сторони кут?. Ці дані знадобляться для підрахунку площі другого трикутника. Ребро m знаходиться згідно з формулою m = а * sin?.
5
Визначте невідомий кут? за формулою sin? = M/а. Віднімаючи отриманий кут? із заданого спочатку кута багатокутника?, знаходимо невідомий кут наступного побудованого трикутника. Тепер у другому трикутнику відомі також два ребра m, c, а також кут між ними рівний? -?. Знайдіть аналогічним чином його площа, невідоме ребро n і прилеглий до нього кут?.
6
Обчисліть площі решти трикутників тим же способом. Отримавши всі значення площ, складіть їх. Підсумкова сума і буде дорівнює площі опуклого багатокутника.