Як вирішувати рівняння реакції.

Досить часто в самостійних і контрольних роботах зустрічаються завдання, які передбачають рішення рівнянь реакцій. Однак без деяких знань, навичок і умінь навіть найпростіші хімічні рівняння чи не написати.
Інструкція
1
Перш за все потрібно вивчити основні класи органічних і неорганічних сполук. На крайній випадок можна мати перед собою підходящу шпаргалку, яка зможе допомогти під час виконання завдання. Після тренування все одно в пам'яті отложатся необхідні знання та вміння.
2
Базовим є матеріал, що охоплює хімічні властивості, а також способи отримання кожного класу сполук. Зазвичай вони представлені у вигляді загальних схем, наприклад: 1. кислота + підставу = сіль + вода2. кислотний оксид + підставу = сіль + вода3. основний оксид + кислота = сіль + вода4. метал + (разб) кислота = сіль + водород5. розчинна сіль + розчинна сіль = нерозчинна сіль + розчинна соль6. розчинна сіль + луг = нерозчинна основа + розчинна сольІмея перед очима таблицю розчинності солей, кислот і підстав, а також схеми-шпаргалки, можна по ним вирішувати рівняння реакцій. Важливо тільки мати повний перелік таких схем, а також відомості про формули і назвах різних класів органічних і неорганічних сполук.
3
Після того, як вдасться скласти саме рівняння, необхідно перевірити правильність написання хімічних формул. Кислоти, солі і підстави легко перевіряються за таблицею розчинності, в якій вказані заряди іонів кислотних залишків і металів. Важливо пам'ятати, що будь-яка формула повинна бути в цілому електронейтральна, тобто, кількість позитивних зарядів має збігатися з кількістю негативних. Обов'язково при цьому враховуються індекси, які перемножуються на відповідні заряди.
4
Якщо і цей етап пройдено і є впевненість в правильності написання рівняння хімічної реакції, то можна тепер сміливо розставляти коефіцієнти. Хімічне рівняння являє собою умовну запис реакції за допомогою хімічних символів, індексів і коефіцієнтів. На цьому етапі виконання завдання обов'язково потрібно дотримуватися правил: • Коефіцієнт ставиться перед хімічною формулою і відноситься до всіх елементів, що входять до складу речовини. • Індекс ставиться після хімічного елемента трохи внизу, і відноситься тільки до стоїть ліворуч від нього хімічному елементу. • Якщо функціональна група (наприклад, кислотний залишок або гідроксильна група) коштує в дужках, то потрібно засвоїти, що два, поруч стоять індексу (перед дужкою і після неї) перемножуються. • При підрахунку атомів хімічного елемента коефіцієнт множиться (не складається!) на індекс.
5
Далі підраховується кількість кожного хімічного елемента таким чином, щоб сумарна кількість елементів, що входять до складу вихідних речовин збігалося з числом атомів, що входять до складу з'єднань, що утворилися продуктів реакції. Шляхом аналізу та застосування, вищевикладених, правил можна навчитися вирішувати рівняння реакцій, що входять до складу ланцюжків перетворень речовин.