Як знайти концентрацію.

Концентрацією називається відношення числа частинок компонента системи (суміші, розчину, або сплаву), його кількості (молярна концентрація) або маси (масова концентрація) до обсягу системи.
Вам знадобиться
  • Для визначення речовини в розчині найпростіше скористатися титруванням. Для цього нам необхідні: досліджуваний розчин, бюретка, колба, робочий розчин відомої концентрації і індикатор.
Інструкція
1
В ролі індикатора найчастіше виступають кислотно-лужні індикатори, наприклад, фенолфталеїн.
2
Залив в бюретку робочий розчин до нульової позначки, слід по краплі додавати його в досліджуваний розчин з розчиненим у ньому індикатором. Як тільки реакція відбулася, досліджуваний розчин змінює колір.
3
Тепер, шляхом нехитрих обчислень, ми можемо дізнатися концентрацію досліджуваної речовини в розчині.
4
Приміром, у нас було 50 мл. розчину NaOH невідомої концентрації. На титрування цього розчину у нас пішло 10 мл. HCl з концентрацією 0,01 моль/л. Знаходимо концентрацію невідомого розчину таким чином: 0,01 (10/50) = 0,002 моль/л.
Зверніть увагу
Не забудьте розставити стехіометричні коефіцієнти в рівнянні реакції при необхідності.